Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom oznámila koncom septembra na svojej facebookovej stránke, že od 1. októbra prerušuje po piatich rokoch na neurčitú dobu svoju činnosť.

Vzhľadom na to, že od tohto dátumu nastupujem na doktorandské štúdium, ktoré mi nebude dovoľovať venovať sa práci v stanici tak ako doteraz, na stanicu by zostali len dvaja ľudia, ktorí majú svoje iné zamestnanie. Za týchto okolností nie sme sami schopní zabezpečiť plnohodnotnú starostlivosť a predovšetkým pohotovosť, ktorú je potrebné držať 24/7 – vysvetlila na sociálnej sieti ošetrovateľka v záchrannej stanici, Adriana Hološková.

Jarné práce pre záchranu migrujúcich obojživelníkov

POMOC PRE TISÍCKY ZVIERAT

Pracovníci záchrannej stanice preniesli cez komunikácie pri Hradišti pod Vrátnom počas roka 2021 viac ako 8000 obojživelníkov, z ktorých by bez pomoci a vybudovania zábran pri ceste mnohé zahynuli. Za všetky roky bolo takto s podporou Správy CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty prenesených viac ako 51 000 obojživelníkov. Pacientov záchrannej stanice tvorili najmä zranené, podchladené, choré alebo parazitmi napadnuté vtáky a drobné cicavce. Zachraňovali napríklad aj bobra spadnutého do šachty, orla so zlomenými nohami, alebo zdravotne zúbožených ježkov. Pracovníci stanice sa tiež snažili tvoriť osvetovú činnosť s súvislosti so správaním človeka k zvieratám a organizovali brigády.

Počas piatich rokov sme prijali do rehabilitácie viac ako 1000 živočíchov, z toho vyše 600 sa nám podarilo vypustiť späť do prírody. Zvieratá sa k nám dostávali primárne z územia západného Slovenska, od Bratislavy po Považskú Bystricu, mali sme však aj zvieratá z Košíc či Prešova, pre ktoré sa inde pomoc nenašla. Okrem týchto prípadov sme riešili stovky telefonátov z celého Slovenska, kedy sme v lepšom prípade odovzdali kontakt na inú stanicu, v horšom konzultovali celú starostlivosť na diaľku, keď sa dovolať nepodarilo.

PROBLEMATIKA FINANCOVANIA A ZACHRAŇOVANIA

Po prerušení činnosti stanice by mala nadväzovať a pokračovať v starostlivosti o hendikepované zvieratá Štátna ochrana prírody.

Starostlivosť o takéto živočíchy zabezpečuje územne príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V tomto prípade je to Správa CHKO Záhorie so sídlom v Plaveckom Štvrtku a so záchrannou stanicou v Malackách – vyjadril sa k téme ukončenia činnosti stanice v Brezovej riaditeľ správy CHKO Záhorie, Tomáš Olšovský.

Ukončenie činnosti Záchrannej stanice v Brezovej bude mať negatívny dopad na záchranu živočíchov. Podľa Tomáša Olšovského sa dá očakávať zhoršenie situácie v okresoch Myjava a Senica, ktoré prednostne stanica pokrývala.  Okrem toho stanica riešila prípady a bola nápomocná pri zachraňovaní chránených druhov živočíchov  z pôsobnosti CHKO Biele Karpaty a CHKO Malé Karpaty.

Keďže obe tieto pracoviská nemajú záchrannú stanicu, tu bude zhoršenie ešte citeľnejšie. Pre CHKO Biele Karpaty zanikne úplne možnosť rehabilitácie hendikepovaných živočíchov okrem ich interných možností, pre CHKO Malé Karpaty zostane ešte záchranná stanica Havran Ratnovce pri Piešťanoch. Tam však avizovali ukončenie činnosti po vypršaní platnej zmluvy so ŠOP SR, čo bude najneskôr na konci roka 2021. Záchranná stanica pri CHKO Záhorie ukončila činnosť 1. augusta 2021, v súčasnosti ju obnovila v obmedzenom režime.

Vytvorenie podmienok pre záchranu zvierat pomocou záchranných staníc je na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý sa týka nedostatočnej finančnej podpory a z toho aj vyplývajúcej absencie zamestnancov.

Dôvod je ten istý, pre ktorý končia činnosť aj súkromné záchranné stanice – chýbajúci odborní zamestnanci. Možným riešením situácie je podporiť súkromné záchranné stanice zo strany ŠOP SR tak, aby od istého počtu zvierat mali zamestnanca (zamestnancov) na plný pracovný úväzok. To isté riešenie je potrebné pre záchranné stanice na pracoviskách ŠOP SR, ktoré nemajú na tento účel vyčlenených pracovníkov.

Brigáda pre údržbu záchrannej stanice

POĎAKOVANIE

Počas piatich rokov existencie stanice sa do podpory a pomoci záchrany živočíchov zapojilo množstvo ľudí.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám boli počas týchto rokov nápomocní, predovšetkým celému tímu veterinárnej kliniky Vetguard, bez ktorých by sme nemohli fungovať, Rudovi Jurečkovi, Janke a Tiborovi Šnajdárovcom za výpomoc so starostlivosťou a množstvo cenných rád, Vilovi Vongrejovi, Dušanovi Markovi, Janke Schvarcovej, Soni Štefánikovej, Michalovi Pádivému a Jánovi Kaľavskému za spoluprácu pri odchyte a prevoze zvierat. Ďakujeme takisto všetkým brigádnikom, ktorí sa pravidelne zúčastňovali našich pracovných akcií, vždy keď sme to potrebovali a všetkým, ktorí nás finančne či materiálne podporovali – odkazuje v mene Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom Adriana Hološková.

Zdroj fotografií: FB Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom

Projekt Kopaničiarske noviny nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.