Autor článku: redakcia občasníka Strojár

Študenti SPŠ Myjava už 35 rokov pripravujú školský občasník Strojár, ktorého aktuálne číslo, ako i niekoľko starších ročníkov si môžete v elektronickej podobe prečítať na ich stránke. Z aktuálneho vydania Strojára Vám SPŠ Myjava prináša článok z rubriky NAŠI EX.

Stalo sa už tradíciou, že na stránkach školského časopisu prinášame rubriku približujúcu osudy a názory bývalých študentov našej školy. Tentokrát vám predstavíme študenta VUT v Brne a nádejného programátora.

Zoznámte sa, prosím, MATEJ BOJNANSKÝ

Pamätáte sa, čo pred rokmi rozhodlo, že ste si po skončení ZŠ vybrali práve myjavskú priemyslovku?

Pokiaľ si dobre pamätám, tak rozhodlo technické zameranie školy, nakoľko ma zaujíma technika. Jedným z dôvodov bol aj menší rozsah učiva v oblasti prírodných vied, ktoré nie sú pre mňa tým pravým.

V ktorých rokoch a aký študijný odbor ste študovali na SPŠ Myjava?

Študoval som v rokoch 2014 – 2018 odbor technické lýceum. Tento študijný odbor som si zvolil kvôli možnosti po prvých dvoch ročníkoch sa rozhodnúť, ktorým smerom sa vybrať. Ja som si zvolil informatiku, čo určite neľutujem.

Ako spomínate na vaše stredoškolské časy?

Zlaté časy! Super obdobie, takmer žiadne povinnosti (okrem prípravy na štúdium) v porovnaní s tým, koľko povinností pribudlo po ukončení štúdia. Štyri roky plné zážitkov, nových priateľstiev, spoločných akcií a v neposlednom rade nadobudnutých vedomostí.

Ako s odstupom času hodnotíte úroveň SPŠ Myjava?

Veľa ľudí ma strašilo, že nebudem dobre pripravený na vysokoškolskú matematiku, no opak bol pravdou, aj keď sa priznám, že teraz som na vysokej škole prenášal matematiku. No to určite nebolo nedostatočnou prípravou na strednej škole, ale mojím prístupom, o čom by vedela porozprávať pani profesorka Horňáková. Čo sa teda týka úrovne školy, tak tá je na veľmi dobrej úrovni. Myslím si, že je aj v dnešnej covid dobe, keď vidím brata (v súčasnosti je tiež študentom SPŠ Myjava) sedieť poctivo každý deň pri počítači pri online výučbe. Absolvujú každú jednu hodinu online v porovnaní s inými školami, ktoré počas online výučby nemajú kompletnú výuku.

Foto: rodinný album M. Bojnanského – stužková slávnosť

Myslíte si, že sa dnešní stredoškoláci líšia od tých počas vášho štúdia?

Myslím si, že ani nie. Nie je to zasa taká dlhá doba od ukončenia môjho štúdia na strednej škole. Jediné, čo sa dnes zmenilo, je to, že žiaci zažívajú online výučbu, čo z môjho pohľadu je veľká výhoda a úspora času, no verím, že pre niekoho to bolo náročné obdobie.

Pamätáte sa ešte na školský časopis Strojár?

Pamätám, bol som členom redakčnej rady tohto časopisu. Veľmi pekný projekt, kde sa môžete dočítať rôzne informácie, aktuality, názory bývalých študentov a mnohé iné.

Štúdium na ktorej vysokej škole ste si vybrali po absolvovaní maturitných skúšok?

Vybral som si štúdium na VUT v Brne, fakultu informačných technológií. Dúfam, že v tomto školskom roku úspešne ukončím bakalárske štúdium.

Čo je na vysokoškolskom štúdiu najľahšie a naopak, čo vám spôsobuje najväčšie problémy?

No, problém bol zrejme jediný a to bol môj prístup. Veci som si nechával na poslednú chvíľu, čo na vysokej škole nie je ten najlepší nápad. Čo sa mi zdalo asi najľahšie, bolo programovanie, no ani to nebolo jednoduché a v začiatkoch som nad projektami z programovania strávil veľa času.

Okrem študijných povinností ste sa venovali aj nejakým pracovným aktivitám? Ak áno, akým?

Od leta 2016 pracujem v digitálnej agentúre Upvision v Senici. Vo firme robím na vývoji rozmanitých webových aplikácií a rôznych softvérov. Do firmy som prišiel ako začínajúci programátor, no snaha, pár rokov praxe a štúdia ma veľmi posunuli. Dnes pracujem ako senior developer a mám pod palcom takmer všetky dôležité projekty agentúry. Posledné 2 roky k nám chodia praxovať študenti stredných škôl a získavajú tu pracovné skúsenosti. Niektorí síce túto možnosť nevyužívajú naplno, nejako si tu svoju prax pretrpia a tí šikovnejší u nás brigádujú popri škole, či už strednej alebo vysokej. Aktuálne vo firme pracujeme dvaja absolventi SPŠ a jeden súčasný študent.

A čo voľný čas? Ako ho najčastejšie a najradšej trávite?

Voľný čas, ak nejaký vôbec je, trávim s kamarátmi, či už sa vyberieme niekde do prírody, na nejakú dovolenku alebo len tak podebatovať. Cez leto hrávam futbal, máme super partiu a vždy radi po zápasoch posedíme, v zime obľubujem lyžovanie.

Čo považujete v živote za najdôležitejšie?

Určite to bude zdravie a rodina.

Na záver  – čo by ste zaželali súčasným študentom, prípadne profesorom priemyslovky?

V dnešných dňoch hlavne zdravie, študentom motiváciu do štúdia a veľa študijných úspechov a profesorom veľa šikovných študentov, ktorí im budú robiť radosť.

Za rozhovor ďakuje a všetko dobré želá redakčná rada školského časopisu

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️