Rudník, 8. dec. 2023 | V kultúrnom dome zorganizovala obec Rudník druhý ročník Vianočných trhov. V programe vystúpili rudnícke deti navštvujúce ZUŠ v Myjave, deti základnej a materskej školy v Rudníku.

Okrem dobrej kapustnice, zdobenia medovníkov a ponuky remeselníkov zaujal aj retro vianočný kútik, pri ktorom si mnohí trochu skôr narodení zaspomínali na minulé časy. Jeho fotky spolu s vystúpeniami prinášame vo fotogalérii: