Košariská, 9. júl 2023 | Počas festivalu Kopanice v kroji 2023, bola v priestoroch Múzea M. R. Štefánika v Košariskách, otvorená výstava s názvom Maľoval na Martin Benka. Súbor diel predstavuje kvalitné reprodukcie krojových štúdií a jeden originál Benkových malieb, ktoré sú doplnené osobnými predmetmi umelcovho ateliéru a ním maľovanými krojmi z okolia Myjavy, Starej Turej a Brezovej.

Výstava približuje návštevníkom maliarove skice, vyhotovované počas ciest naprieč kopaničiarskym krajom. Jednoduché, ale detailné kresby, väčšinou s veľmi presne zaznačeným dátumom vyhotovenia a ďalšími poznámkami, sú dnes mimoriadne nápomocné v oblasti štúdia miestneho folklóru. Organizátori sa výstavou snažia osloviť verejnosť a pátrať po osudoch ľudí, zachytených na plátnach.

,,Martin Benka bol veľkým detailistom a aj keď si neskôr poznatky zo skíc prispôsoboval svojmu umeleckému cíteniu,  výsledkom sú i tak veľmi hodnoverné a cenné diela s veľkou výpovednou hodnotou. Všímal si ľudí, ktorí boli podľa jeho oka vhodní na tieto krojové štúdie a tie si potom odniesol do ateliéru. Zatiaľ čo na krojových štúdiách, ktoré vznikali priamo v regióne, sú vyobrazení skutoční ľudia, v ateliéri ich črty tváre zovšeobecňoval a idealizoval svojmu umeleckému cíteniu. Benka sa sám vyjadril, že štúdie, na základe ktorých vznikali jeho maľby, nemajú ľudia považovať za umenie. To, čo bola preňho pomôcka pri ateliérovej tvorbe, je ale dnes pre nás veľmi cenným materiálom,‘‘ uvádza autorka výstavy, Kristína Talábová.

Špeciálnou časťou výstavy je rekonštrukcia obrazu Samuela Kolárika z Hornej Polianky, z roku 1935. Za jeho zhotovením sa skrývajú hodiny práce grafikov, pre ktorých jedinou predlohou bola miniatúrna fotografia  z katalógu aukčnej výstavy z roku 2000, kedy sa dostal do rúk neznámeho kupca a jeho súkromnej zbierky. Nebyť šťastlivej náhody, kedy si obrázok v katalógu všimla príbuzná Sama Kolárika, možno by dielo zostalo ďalej zabudnuté.  Obraz nebol nikdy verejne vystavený, naposledy bol videný práve pred takmer 25 rokmi. O ambicióznom mládencovi, ktorý v mladom veku nadobudol pre svoje všestranné schopnosti dôležité miesto v myjavskej banke a patril medzi významné osobnosti verejného života v Polianke, hovoril na vernisáži jeho vnuk, Martin Kolárik;

,,Zaujímavé je už to, ako sa dedko dostal do banky. V roku 1935 tam bol na skúške, ako pokladník expozitúry Roľníckej vzájomnej pokladnice na Myjave.  Myjavčania boli rozdelení  na mešťanov a kopaničiarov a zamestnať sa na takej pozícii v meste, nebolo pre kopaničiara ľahké. Na popud banky a vďaka jeho  práci v oblasti zakladania úverového družstva na Polianke, ho však aj napriek nevôli vedenia mesta, z čoho sa mi zachovala zaujímavá korešpondencia, do banky pretlačili.‘‘

Grafická rekonštrukcia obrazu Sama Kolárika.

,,Keď Martin Benka istý čas žil na Myjave, bežne navštevoval túto banku. Keďže dedko bol pomerne vysoký, mal výrazné lícne kosti a ako pokladník nosil pekne vyšívanú košeľu, Benku zaujal a požiadal ho, či ho môže namaľovať. V rodine sa tradujú rôzne varianty, ako to bolo.  Na portrétovanie ho údajne mali presvedčiť spolupracovníci z banky. Ďalšia verzia hovorí o tom, že mal pochybnosti, či sa to na úradníka hodí a preto si nechal toto rozhodnutie niekde posvätiť. Každopádne, keď sa Benka vrátil neskôr s namaľovaným obrazom, dal mu ponuku, ktorú dedko odmietol a tak maliar odišiel aj s obrazom. Dedko, vtedy ako mladý chalanisko, mal výplatu necelých 300 korún a aj 10, 20 či 50 korún, boli na tú dobu veľké peniaze.“

Jeden obraz mala česť odprezentovať pani Jela Juríčková. Umelecké dielo zachytáva jej doposiaľ žijúcu príbuznú.

,,Nie je to jediný obraz, ktorý takto zmizol. Podobné osudy mali aj iné Benkove obrazy, ktoré tiež neboli nikde zverejnené. Veríme, že výstava, ako je táto, poslúži na nájdenie ďalších ľudí s historkami a ktorí možno tie príbehy obrazov nepoznajú tak, ako ich poznáme my,“ povedal Martin Kolárik.

,,Dúfame, že prostredníctvom tejto výstavy a našej rekonštrukcie obrazu Sama Kolárika, ktorého originál je teraz niekde v súkrojmnej zbierke, sa možno majiteľ obrazu ozve a poskytne ho rodine Kolárikovcov na vyhotovenie skenu, aby ho aspoň takýmto spôsobom mohli mať doma. Je to ich otec, dedko, pradedko, reálna postava, ktorá žila a tak aj budeme môcť porovnať Benkov štýl maľby s vyhotovenou fotografiou, ktorá vznikla iba rok po maľbe obrazu,“ dodáva Kristína Talábová.

Výstavu si budete môcť pozrieť v priestore vzdelávacieho centra Albertína, v Múzeu M. R. Štefánika, do 17. júla 2023.

Martin Benka  (21. 9. 1888, Kostolište – 28. 6. 1971, Malacky) bol  slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista, zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe. Venoval sa aj tvorbe knižného dizajnu a pohľadniciam, patrí k otcom slovenskej knižnej ilustrácie. Počas svojho života získal za svoju tvobu významné celoštátne ocenenia, v roku 1953 sa stal národným umelcom.

Titulka a fotografie: Martin Kovanič / Kopanice v kroji.