O novú 56-stranovú celofarebnú publikáciu Slovenskej speleologickej spoločnosti sa postarali autori Alexander Lačný a Michaela Galová zo Štátnej ochrany prírody SR a geoekologička Laura Dušeková zo Správy slovenských jaskýň. V menšej knihe, ktorá odkazuje na ďalšiu podrobnejšiu literatúru je popísaných 8 krasových území, ktoré spolu tvoria až tretinu rozlohy Malých Karpát. Medzi ne patrí i kopaničiarom blízky Čachtický a Dobrovodský kras. Knižka by preto nemala chýbať žiadnemu nadšencovi speleológie v Malých Karpatoch.

Kniha Kras. územia M. K., foto: A. Lačný

Autori sa zameriavajú na jedinečnosti povrchového a podzemného krasu, ktorý dokladajú množstvom zaujímavých fotografií. V celom pohorí môžeme nájsť doposiaľ 362 evidovaných jaskýň a 635 krasových závrtov.

Najznámejšou jaskyňou v tunajších končinách je Čachtická jaskyňa. So svojou žltou kvapľovou výzdobou, dĺžkou 3 865 metrov a hĺbkou 110 metrov je to najdlhšia a najvýznamnejšia jaskyňa v celom pohorí, hoci verejnosti nie je prístupná. Kniha opisuje najdominantnejšiu časť Čachtických Karpát, tzv. Čachtickú planinu, kde bolo zdokumentovaných 86 závrtov a mohutné krasové jamy. Nachádza sa tu mnoho ďalších jaskýň s dĺžkou od niekoľko po desiatky metrov. Dozviete sa napríklad aj o zaujímavej jaskyni Hladový prameň. Najrozsiahlejšie malokarpatské krasové územie Dobrovodský kras nachádzajúce sa v podcelku Brezovské Karpaty je bohaté na vyvieračky, závrty a škrapy, čo sú malé povrchové krasové formy.

Publikácia vychádza pri príležitosti 62. jaskyniarskeho týždňa, ktorý by sa mal uskutočniť v auguste 2022 v Smoleniciach. Vyšla v úvodnom náklade 400 ks, pričom 200 ks je určených na predaj pre verejnosť. Kúpou knihy záujemcovia podporia speleologický výskum v Malých Karpatoch.

Titulná fotografia: Skúmanie Vajsáblovej priepasti, najhlbšej jaskyne v M. Karpatoch, foto: M. Kubištíková. Objednávka knihy možná tu: https://www.speleott.sk/krasove-uzemia-malych-karpat/

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️