Dňa 20. novembra sa na vrchu Kamenec v katastri obce Vrbovce zišli členovia Občianskeho združenia Klub ochrancov zelene KOZEL a OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej a občania obce Vrbovce, aby na jeho vrchole vysadili lipovú aleju s 50 stromami. Dobrovoľníci tak urobili na počesť pedagóga, osvetového činiteľa a zakladateľa slovenského družstevného hnutia, rodáka z Brezovej Samuela Jurkoviča, ktorého 225. výročie narodenia si v roku 2021 pripomíname.

“Dobrovoľníci týmito výsadbovými aktivitami chcú pokračovať v odkaze Samuela Jurkoviča, ktorý učil svoj národ, okrem iného, skrášľovať svoje životné prostredie a sadiť stromy. Jurkovič žil a pôsobil v našom regióne, bol obdivuhodne aktívny a inšpiratívny v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, politického i hospodárskeho života. Celé jeho životné pôsobenie bolo sprevádzané láskou k prírode a ku svojej vlasti, mal silný vzťah k nášmu kraju. Je známy svojim neprehliadnuteľným environmentálnym cítením, svojimi výzvami k ľudu, aby vysádzali stromy vo svojom okolí a týmto ho zveľaďovali a učili tomu aj svoje deti. Právom ho môžeme považovať za prvého slovenského ochranára. Sám počas svojho života povysádzal množstvo stromov a mnohé z nich rastú dodnes“ – píše Dana Ševčíková z OZ J. H. Bórikovej.

Jedným z dôkazov lásky k prírode a prepojenia národno-kultúrnej tradície je sobotištská lipnica Savarka, ktorú Samuel Jurkovič spolu so štúrovcami vysadil pri príležitosti založenia Spolku gazdovského v Sobotišti, prvého úverového družstva v Európe.

“Savarka je známa aj studničkou Anička, ktorá je pomenovaná podľa jeho dcéry Aničky Jurkovičovej, prvej slovenskej herečky. Ďalšie Jurkovičove stromy rastú aj na vrbovčianskom cintoríne.“

Jeho dcéra Anna bola aj manželkou Jozefa Miloslava Hurbana a matkou Svetozára Hurbana Vajanského. Dušan Jurkovič bol tiež spoluzakladateľom Slovenského národného divadla nitrianskeho v roku 1841, zúčastnil sa na organizácii Slovenského povstania, bol členom Slovenskej národnej rady a spoluzakladateľom Matice slovenskej. Lipová aleja bude pre pamiatku a odkaz niesť jeho meno.

“Na Kamenci aleja vytvorí významný krajinný prvok, ktorý časom začne plniť množstvo ekologických funkcií. Stromoradie spríjemní prostredie cyklotrasy, popri ktorej je vysadené. Z jeho vrcholu sa ponúka nádherný panoramatický výhľad. Vidieť môžeme Žalostinú, Ostrý vrch, Veľkú Javorinu, Peckovú, Lipový vrch, Havran, Uchánok, Považský Inovec a Malé Karpaty. Za dobrej viditeľnosti je vidieť vrch Strážov, Kľak, Manín a Alpy v Rakúsku. Z Kamenca vidno hrad Branč, Korlátko, Plavecký hrad, Čachtický hrad, hrad Tematín a mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Jej autorom je vnuk Samuela Jurkoviča – Dušan Jurkovič.“

Ďalšie lipy boli vysadené aj na cintoríne vo Vrbovciach a na ďalších miestach v katastri obce. Výsadbu líp finančne podporili nadácia Ekopolis v programe Sadíme budúcnosť a COOP Jednota Slovensko.

Zdroj foto: Dana Ševčíková / OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej

Páčil sa vám tento článok? Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám rásť. Vašu podporu si nesmierne vážime. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️