Vrbovce, 26. nov. 2022 / Ostrý vrch nad Vrbovcami poznajú kopaničiari predovšetkým vďaka výhľadom a veternej elektrárni. Od novembra tu budú mať návštevníci a turisti vďaka iniciatíve OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej s podporou obce Vrbovce o jeden zaujímavý bod naviac. Jedná sa o nový pamätník pripomínajúci bitku medzi cisárskymi jednotkami a stavovským vojskom z decembra roku 1704.

Starosta Vrboviec Dušan Eliáš sa na slávnostnom odhalení pamätníka všetkým poďakoval a vyzdvihol úsilie miestnych pri vybudovaní nového zaujímavého miesta pre domácich i turistov. Zdroj fotografie: OZ JHB

Na mieste sa vtedy stretli v otvorenom boji habsburskí vojaci poľného maršála Siegberta von Heistera a kuruckí povstalci Mikuláša Berčéniho. Išlo o bitku v rámci stavovského povstania Františka II. Rákociho, ktoré uzatvorilo dejinnú etapu povstaní v Uhorsku. Počas krvavého 17. storočia sa do podobných ťažení v čase protirefomačného tlaku, habsburského absolutizmu, vo víre ďalších vojenských konfliktov a tureckých vpádov zapojili nemalou mierou aj vtedajší osídlenci kopaničiarskeho kraja. V 4. čísle Slovenských pohľadov z roku 1888 je o bitke písané takto:

„Spočiatku malo povstanie charakter sociálny, no s rastúcim protireformačným hnutím nadobúdalo čoraz viac charakter boja za náboženskú slobodu. Pod kurucké zástavy s bojovým heslom Cum Deo pro patria et libertate – S bohom za vlasť a slobodu sa tak hrnuli rôzni príslušníci spoločenských vrstiev. Od chudobných sedliakov, mešťanov a protestantov až po zemanov, ktorí mali pocit krivdy a boli nespokojní s daným stavom. Boli to väčšinou Maďari, Slováci a Rusíni,“ informoval Pavol Vendelia pre portál Terajšok. Ostrý vrch nad Vrbovcami bol jedným z najzápadnejších bojových miest, kde sa stretli kuruci v bitke s labancami.

Zdroj: OZ JHB

Pamätník pozostáva z troch častí. Okrem vysekanej mince a tabuľkou s informáciou o udalosti zaujme kamenná lavička, ktorej opracovanie má navodiť dojem, že tu dielo stojí už od nepamäti. Jeho autorom je kameňosochár Ivan Štefečka.

„Sme vďační, že takýto pamätník mohol byť odhalený. Kto sem príde a prečíta si, že akú statočnosť preukázali ľudia pri boji za pravdu a spravodlivosť, tak je to určité povzbudenie aj mnohých mladých v dnešnej dobe, nebáť sa bojovať za pravdu, spravodlivosť a slobodu,“ dodal Miroslav Hvožďara, zborový farár vo Vrbovciach a senior Myjavského seniorátu.

Zdroj informácií: Miroslav Bitarovský – Trenčiansky Terajšok. Titulná fotografia: OZ J. H. Bórikovej