Problémy s kvalitou vody sa objavili v Starej Turej a Bzinciach pod Javorinou 11. februára. Dôvodom znečistenia mala byť zemina, ktorá sa s topením snehu dostala do podzemných vôd a ovplyvnila zdroj Cetunské pramene.

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. zastavila prívod vody a jej dodávku pre Starú Turú zabezpečila vodou z Čachtíc, následne začala s čistením vodovodu. V Bzinciach pod Javorinou museli riešiť zabezpečenie pitnej vody cisternou, ktorá bola k dispozícii v Bzinciach, Vrzávke a Cetune. Spoločnosť 17. februára informovala, že k zakalovaniu vody vo vodovode Cetuna a Bzince p/J dochádza pre opakujúce sa zanášanie studní a preto vodu z neho neodporúča piť.

,,My tu na Hrubej Strane máme vodu čistú, nezávadnú. Viem, že vám vozia cisterny, ale ak by mal niekto záujem, môže si prísť so svojimi nádobami po vodu k nám‘‘ – pekným gestom sa rozhodla pomôcť pani Jana z časti Hrubá Strana svojim spoluobčanom.

21. februára už starosta Bziniec potvrdil, že problémy sa podarilo vyriešiť a voda je v poriadku.

,,Na základe potvrdenia od Trenčianskych vodární a kanalizácií a vykonaných rozborov – kontroly kvality vody z nášho vodovodu vám TVK oznamuje, že voda v našom vodovode je nezávadná a je možné ju používať na pitie‘‘ – informoval na stránke obce starosta Dušan Málik

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️