Trenčiansky kraj, 18. mar. 2023 | Pri príležitosti Svetového dňa vody bude RÚVZ v Trenčíne poskytovať odborné poradenstvo a takzvaný Skrátený rozbor pitnej vody v rozsahu ukazovateľov koliformných  baktérií, z ktorých najčastejšie sú  Escherichia coli,  enterokokov –  fekálnych streptokokov, amónnych iónov, dusičnanov, dusitanov a chemickej spotreby kyslíka manganistanom v cene 40 eur.

V prípade objednania rozboru počas Svetového dňa vody 22. marca bude cena rozboru znížená na 32 eur (dusičnany budú stanovené zadarmo). Vzorku môžete po vzájomnej dohode odovzdať dobrovoľne, pričom jej samotné odovzdanie nie je viazané na 22. marec, ale až do konca apríla. Počas dňa od 8. do 14 hodiny budú pracovníci RÚVZ nápomocní pri poradenstve v oblasti kvality vody či už osobne, alebo prostredníctvom telefónnej linky (032/6509554, 032/6509516).

Všetky dôležité informácie nájdete v dokumente RÚVZ TU.

Trenčianske vodárne a kanalizácie budú počas dňa rovnako ponúkať bezplatný laboratórny rozbor vody zo studní na prítomnosť dusičnanov pre ľudí, ktorí nemajú verejný vodovod. Vzorku o minimálnom objeme 0,2 l treba odobrať v deň vyšetrenia, najlepšie do čistej  sklenenej fľaše a po odtečení stojacej vody v potrubí, ktoré trvá 2-3 minúty. Viac v priloženej infografike:

Dusičnany sú v určitom množstve neoddeliteľnou súčasťou potravy a vody, ich výskyt by však nemal prekročiť limit 50 mg/l. Väčšie množstvo dusičnanov v ľudskom organizme premenia baktérie na dusitany, ktoré pôsobia na organizmus toxicky a podieľajú sa napr. na tvorbe nádorových ochorení tráviaceho systému.

Titulka: A. Baranyai – mudronka.edupage.org.