Myjava, Bzince pod Javorinou, 13. apr. 2023 | Začali sa tri etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom.

VIDEOREPORTÁŽ

Dve etapy realizované od kruhového objazdu pri Novom Meste n/V smerom na Bzince pod Javorinou a Lubinu v celkovej dĺžke 6 km nadviažu na dokončený úsek na Palčekovom a ďalej na už začatý 4 km úsek po koniec Starej Turej, realizovaný od marca 2023. Symbolické poklepkanie základového kameňa v Hrušovom a na Myjave uviedol spolu s predstaviteľmi samospráv, úradov a zhotoviteľov, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška.

,,Posledný úsek v dĺžke 3,8 km od Myjavy bude v hodnote asi 4,5 mil. eur. Nadväzovať bude na úsek, ktorý sme robili minulý rok smerom z Hrašného po Myjavu. Jedná sa o obchvat Myjavy a cestu nad ňou po zákrutu (pod kopanicou U Vlčkov, pozn. red.), ktorá je už značne poprepadávaná. Nebude to len frézovanie, ale celé podložie vykufrujú, rovnako, ako na Palčekovom.“

Vodiči sa tak budú musieť pripraviť na čiastočné dopravné obmedzenia. Úsek je rozdelený na tri časti, každý mesiac by mal byť dokončený jeden. Obmedzenia sa tak aspoň čiastočne dotknú aj masových podujatí, ako prvomájový motokros a júnový folklórny festival. ,,Obchvat nám poskytoval pre návštevníkov na autách a motorkách depo. Hľadali sa riešenia a verím, že sme ich aj dokázali po komunikácii so zodpovednými ľuďmi nájsť, aby bola možnosť parkovania v blízkosti Kamenného kopca pre čo najväčší počet návštevníkov. Verím, že táto vráska na čele nebude spôsobovať žiadny problém a 55. ročník motokrosu na Myjave bude mať znova bohatú účasť.“ konštatoval Michal Maliarik, spoluorganizátor motokrosu.

V rámci stavebných prác sa na úsekoch odfrézuje pôvodná asfaltová vrstva krytu vozovky a tam, kde to bude potrebné, sa vybúra a obnoví aj jej konštrukcia. Následne sa položia nové asfaltové vrstvy a obnoví sa aj existujúci odvodňovací systém. Na niektorých miestach sa napríklad zrekonštruujú priekopy, odstránia sa nánosy či vegetácia a vymenia sa poškodené časti spevnených priekop. Existujúce priepusty sa zrekonštruujú tak, aby sa zlepšili ich hydrotechnické aj prevádzkové vlastnosti a zvýšila sa ich životnosť. Ráta sa aj s výmenou poškodených cestných obrubníkov a prídlažby. Na záver sa upraví nespevnená krajnica a zrealizujú sa nové zvodidlá, smerové stĺpiky a dopravné značenie.

„Na úseku cesty II/581 zrekonštruujeme aj most, ktorý je situovaný priamo na vjazde do mesta Myjava a prevádza komunikáciu ponad miestnu cestu tretej triedy III/5811. Na moste sa nachádzajú štyri jazdné pruhy a chodník pre chodcov. Dĺžka mosta je viac ako 55 m a šírka 21,64 m. Jeho rekonštrukcia bude prebiehať v polovičných profiloch a bude pozostávať z výmeny bezpečnostných prvkov a z odvodnenia,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Počas výstavby zostane premávka zachovaná a aj všetky stavebné objekty sú navrhnuté s prihliadnutím na čo najväčšiu dopravnú priepustnosť na ceste. Rekonštrukcia si bude vyžadovať aj dopravné obmedzenia ako zníženie povolenej rýchlosti či počtu jazdných pruhov. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi.

Cieľom rekonštrukcie úseku je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a predĺžiť životnosť komunikácie. Zmierni sa tiež nepriaznivý vplyv dopravy ako napríklad hluk, exhaláty či vibrácie na životné prostredie.

Zdroj: Simona Tančáková – TS Eurovia SK