Vrbovce, 2. apr. 2023 | Kvetná nedeľa sa v dedinke pod Žalostinou niesla v pracovnom duchu. Združenie košikárov Slovenska v spolupráci s obcou Vrbovce, Ústredím ľudovej umeleckej výroby, košikármi a dobrovoľníkmi založili v obci vrbnicu.

Minidokument z Vrboviec.

Vrbnica, alebo prútnik, je plantáž na pestovanie vŕbových prútov vhodných na pletenie. Zároveň plní úlohu genefondového sadu, ktorý zachováva druhy vŕby z rôznych kútov sveta. Vedúcim protagonistom zaujímavého projektu je majster košikár Ján Zeman z Durcovej Doliny.

,,Priznám sa, že keď sme sa k projektu stretli s pánom Zemanom prvýkrát, aby sme prebrali návrh, myslel som si, že strčíme do zeme pár vŕb a je to hotové. Mapka, ktorú pán Zeman pripravil, bol ale taký malý blok atómovej elektrárne. Rozmiestniť, nepopliesť, všetko pripraviť. Nebolo to len o dnešnom dni, ale o mnohých dňoch. Úcta patrí všetkým, ktorí sa zapojili, aj košikári, ktorí priniesli svoje vŕby. Obohatili sme takto obec. Bolo by mi ľúto, keby sme boli Vrbovcami, ale vŕby by sme tu nemali. Ďakujem iniciátorom, ktorí nás inšpirovali, aby sme tento projekt uskutočnili,‘‘ uviedol po vykonanej robote starosta Dušan Eliáš.

K spoločnej veci neodradilo ľudí ani chladné počasie a občasné prehánky. Zapojila sa miestna únia žien, klub dôchodcov, hasiči, rodičia s deťmi. Do Vrboviec prišli dokonca pomocníci až z Bratislavy, či Žiliny, spolu dovedna 50 ľudí, a predsa Vrbovčania svojou povahou spôsobili priam rodinnú, priateľskú atmosféru. Hoci bola Kvetná nedeľa a niektorí si možno nesplnili návštevu kostola, ako starosta poznamenal, ‘‘touto prácou sme si Pána Boha len a len uctili.‘‘  

Ján Zeman so svojimi 30-ročnými skúsenosťami v pletení, výučbe remesla i sadení prútnikov patrí k tým najpovolanejším. V roku 2007  získal titul “majster ľudovej umeleckej výroby” od ÚĽUV, ktorého redaktor Úseku odborných činností Tomáš Mikolaj bol garantom projektu vo Vrbovciach. Spolu s ním sa o výsledok práce pričinili ďalší košikári a majstri Štefan Oslej, Peter Beňo, Martina Zukalová, Jozef Petrík, Erika Rudíková a Miroslav Mareček.

,,Vysadenie tohto prútnika je neuveriteľne veľkým počin na záchranu košikárstva. V obci Vrbovce, je to o to krajšie a symbolickejšie. Vŕby sú divorastúce, ale vyberané a rokmi osvedčené. Ľudí venujúci sa slamienkarstvu, poteší niekoľko druhov vŕby, ktorá je ideálna na produkciu lubov, vhodných na šitie slameničiek. Počítame s tým, že niektoré druhy vŕby na väčšej ploche bude môcť onedlho spracovávať. Inými, ktoré sme vysadili po pár riadkoch, chceme zistiť, ako sa v tunajších klimatických podmienkach budú správať. Prútnik by sa mohol následne rozširovať o ďalšie odrody, ktoré sa osvedčia. Je to však iba začiatok. Venovať sa treba následnému spracovaniu a výpletom. Čaká vás veľa práce, bude treba rezať prúty, preberať, šúpať aj variť,‚‘ vysvetľoval pán Zeman, pričom nateraz úspešne vysadili 23 druhov vŕby v podobe asi 5 tisíc prútov. Šikmé sadenie do písmena V prispieva k optimálnejšiemu zakoreneniu. Najvyššie rastúce zasadili od severu, najnižšie od juhu.

,,Na Starej Turej sme založili klub dôchodcov – remeselníkov a chodievame predvádzať remeslá. Sú tam čipkárky, varechári, košikári, ženy, ktoré sa venujú určitým typom jedál, šitiu, háčkovaniu. S pánom starostom sme sa dohodli, že by sme do Vrboviec mohli chodiť a predvádzať tieto remeslá ľuďom, ktorí by sa chceli priučiť. Musím vás však veľmi upozorniť, že košikárstvo je nebezpečné remeslo. Pri troche neopatrnosti vám hrozí zbohatnutie“, žartoval majster košikár.

Domácim košikárom je pán Miroslav Mareček. Jeho umelecké diela z prútia sa tešia mimoriadnej obľube, čomu svedčí aj zisk desiatich prvých miest z pätnástich ročníkov súťaže o najnejvšednejší výrobok z prútia na medzinárodnom stretnutí košikárov v Rudníku. Robotu si rovnako pochvaľoval a vyzdvihol jej osoh pre košikárov, ktorí nemajú možnosť si pre svoje potreby založiť vlastný prútnik;

‘‘Je to krásne, ale náročné remeslo. Ako na sústredenie a čas, tak aj na zručnosť a predstavivosť. Človek ale po sebe vidí nejakú prácu, svoje výrobky – úžitkové aj okrasné.‘‘

,,Verím, že sa môžeme spoľahnúť na rady košikárov, budeme sa o vrbnicu starať a ešte ju oplotíme. Možno ďalej sa nám podarí vytvoriť nejaký krúžok alebo, ako sa dnes moderne hovorí, workshop na pletenie. Také opletanie demižónov, to by u nás išlo,‘‘ dodal starosta.

Košikárstvo je jedným z najstarších remesiel na planéte. Vzniklo prakticky od prvých potrieb ľudstva uchovávať pri sebe osobné veci, potravu a stavať obydlia. V dnešnej dobe má stále nezameniteľnú a osobitú úžitkovú, ale rovnako aj mimoriadne estetickú funkciu. V súvislosti s čoraz väčšou potrebou využívať dostupné, ekologické materiály, má tiež miesto v budúcnosti. Je len na nás, ako ponúkaný materiál matky prírody využijeme.

Titulka a foto: KN