Jednotné roľnícke družstvá boli kedysi súčasťou denného života v každej obci. Mnohým ľuďom sa s nimi spájajú sentimentálne spomienky, ako na časy sebestačnosti a hospodárskeho rozvoja v bývalom režime. Pravda, ide o veľmi ideologizovaný pohľad.

Po roku 1948 sa naším hospodárskym vzorom stal Sovietsky zväz. Na základe zákona z roku 1949 O jednotných poľnohospodárskych družstvách sa začal proces transformovania krajiny a využívania pôdy, aký dovtedy nemal v novodobých dejinách obdoby. V 50. rokoch začínajú v celej republike vznikať družstvá, ktoré predbehli prirodzený postupný proces združovania samostatných roľníkov.

Inak tomu nebolo ani v Podkylave. Miestne JRD tu založili v roku 1957 v provizórnych podmienkach, avšak hospodárske zázemie sa rýchlo rozrastalo. Začiatky boli ťažké, pretože roztrúsené kopaničiarske osídlenie neposkytovalo dostatok budov pre sústredenie dobytka. Družstevníci problém riešili výstavbou dočasných prístavieb k stodolám. Aj napriek geografickej nevýhode sa rozhodli pre vznik III. typu JRD, kde členovia združovali pre spoločné hospodárenie svoju pôdu, vrátane všetkých odovzdaných výrobných prostriedkov. V roku 1958 zavítali do kolektívu JRD s kamerami a tak si dnes môžeme vzácne zábery zo začiatkov hospodárenia asi deväťdesiatky roľníkov z malej kopaničiarskej obce pod vedením prvého predsedu Pavla Ďuriša pozrieť priamo na Youtube.

Youtube kanál Mali sme a už nemáme…

Titulka: Z videa, kolorizovaná.