Kompletný program Dní obce na plagáte

Tohtoročné Dni obce v Bzinciach trvali až tri dni. Pôvodne sa tento formát mal uskutočniť už minulý rok, ale pre pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu musela obec týždeň pred začiatkom podujatie zrušiť.

Podujatie malo formát town twinningu – teda široké zapojenie občanov pre podporu občianskej rovnosti a rozvoj tzv. európskeho občianstva. Základným cieľom partnerstva je rozvíjanie existujúcich kontaktov obyvateľov členských zemí, ich znalostí o kultúrach a zvyklostiach. Cestou k nim nie je iba spolupráca samospráv, ale aj obyvateľov príp. organizácií, do ktorých sa združujú.

Projekt “In the spirit of European diversity“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

projekt umožnil stretnutie 1305 občanov, z ktorých 1020 pochádzalo z obce Bzince pod Javorinou (Slovenská republika), 105 z obce Babice (Slovenská republika), 70 z obce Boršice u Blatnice (Česká republika), 65 z obce Žiar (Slovenská republika) a 45 z obce Kasterlee (Belgicko).

Dňa 27. 8. 2021 sa uskutočnil príchod a ubytovanie účastníkov projektu. Podujatie sa oficiálne začalo príhovorom starostu. Neskôr sa uskutočnil workshop s témou “Ako dbá EÚ na to, aby rodiny nezostali v chudobe”. Podujatie pokračovalo v diskusii o spravodlivosti a rovnosti životných šancí pre všetkých, bez ohľadu na to, v akej rodine sa narodili. Podujatie pokračovalo tradičným jarmokom, ukážkou dobrovoľníctva vo svete (pomoc pre africkú komunitu), predstavením všetkých dobrovoľníckych združení v obci (rady, skúsenosti) a ukážkou hasenia s novou a starou technikou.

Dňa 28. 8. si účastníci pripomenuli históriu EÚ. Neskôr sa diskutovalo o budúcnosti EÚ v zmysle podávania riešení a návrhov od účastníkov. Zmyslom ďalších aktivít bolo rovnaké zaobchádzanie, rovnosť žien a mužov a podpora vlastného detského sebavedomia s cieľom budovania silného charakteru, ktorý prispieva rastu osobnosti. Malý medzinárodný futbal prispel k vzájomnému spoznávaniu sa.

Dňa 29. 8. sa realizovali prednášky, v ktorých sa predstavili kultúrne zaujímavosti obce. Taktiež sa predstavila členská základňa Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (občania Cetune, ktorí prežili hrôzy vojny a zapájali sa do protifašistického odboja). Na záver sa uskutočnilo vystúpenie folklórneho súboru a zhodnotenie prínosov projektu.

Viac sa dozviete vo videu:

Tento projekt nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme!

Podporiť nás môžete odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.