Myjava, 14. feb. 2024 | Na sviatok zamilovaných si Múzeum SNR v Myjave pripravilo v spolupráci s Mláženíckym parlamentom scénické vstupy pre školské triedy.

Témou bolo obdobie romantizmu a štúrovcov, ktorí sú národnými dejinami s Myjavou neodlúčiteľne spojení . Aj oni mali svoje lásky, k vlasti i ženám. Niektoré sa naplnili, iné zase nie. Žiakom a študentom vzťahy našich velikánov priblížili v historickom prostrední domu Anny Kolényovej študenti myjavského gymnázia.