Veľká Javorina, 30. júl 2023 | Posledná júlová nedeľa patrila na najvyššom vrchu Bielych Karpát Slávnostiam bratstva Čechov a Slovákov. Pri pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti sa zišli dobrodinci, predstavitelia územných celkov a obcí z oboch štátov.

,,To, že ste tu, svedčí o tom, že máte v srdci niečo, čo je veľmi vzácne v tomto svete. Je to porozumenie, láska a hlavne spolupatričnosť‘‘, privítal návštevníkov starosta obce Lubina, Martin Beňatinský, ktorý vyzdvihol priateľské vzťahy Trenčianskeho, Trnavského, Zlínskeho a Juhomoravského kraja ,,Sú to naše piliere, vďaka ktorým sa nám takéto veľké podujatie darí organizovať‘‘, dodal starosta.

Veľká Javorina je symbolickým národných vrchom. Od roku 1848 tu založili národovci na čele s J. M. Hurbanom tradíciu schádzania sa, ako akt ľudského a historického prepojenia národov, umocnených slovami Hurbana: „Nebolo dakedy hranice medzi Slovenskom a Moravou, ale to všetko bola za starých časov jedna spoločná vlasť zbratrených národov slovanských.’’  Jeho ďalšie slová Tu bratia vždy sa stretať budú, sú od roku 1968 vryté v pamätnej doske na Holubyho chate a stali sa mottom novodobého pokračovania slávností. Horská chata, ktorá nesie meno po slávnom botanikovi, kňazovi a národovcovi, oslavuje v roku 2023 storočnicu od položenia základového kameňa.

,,Musíme poďakovať ľuďom, ktorí v roku 1848 založili túto tradíciu. Boli to osvietenci, ktorí zachovali slovenskú kultúru, jazyk, národ a jeho identitu. Žijeme v pohraničí, veľa manželstiev je tu zmiešaných a spoločných. Spolu si rozumieme, nemusíme sa rozprávať cez prekladač, máme spoločné témy aj problémy a to sú všetko veci, ktoré nás zbližujú. Verím, že toto podujatie je večné a kým bude svet svetom, budeme sa tu stretať.‘‘ povedal podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jozef Trstenský.

,,Je len na nás, aby 175-ročná tradícia žila a aby Slováci, Moravania a Česi odkaz niesli v budúcnosti. Na úrovni štyroch regiónov dokážeme dobre spolupracovať. S Juhomoravským krajom sa nám podarilo spojiť dva archeoparky, symbolizujúce veľkomoravskú tradíciu. Spojili sme Kopčany a Mikulčice novým cyklomostom, ktorý po 73 rokoch premostil rieku Moravu. Založili sme tiež Európske združenie územnej spolupráce a prial by som, si, aby sa do tejto našej Veľkej Moravy pripojil aj Zlínsky a Trenčiansky kraj,‘‘ uviedol predseda TTSK Jaroslav Viskupič, ktorý vyzdvihol dôležitosť rozvíjania bilaterálnych vzťahov na štátnej i regionálnej úrovni.

Slávnosti bratstva pokračovali do podvečerných hodín bohatým programom folklórnych a country skupín.

Titulka a foto: Kopaničiarske noviny.