Myjava, 19. okt. 2022 / V priestoroch Strednej priemyselnej školy Myjava sa uskutočnilo stretnutie vedenia školy s partnermi a zástupcami firiem z mesta o okolia.

Predmetom bola diskusia o budúcnosti školy, v ktorej by hlavným cieľom malo byť  znovuzískanie zvučného mena a významu, dnes už jedinej odbornej školy v okrese. Jednou z priorít bude v nasledujúcom období stabilizácia školy, informovanosť a vytvorenie lepšieho mediálneho zázemia.

,,Keďže sme odborná strojárska škola, považujem firmy ako kľúčových partnerov z hľadiska fungovania do budúcnosti. Pre mňa je spolupráca s firmami a duálne vzdelávanie zásadné, preto som na stretnutí požiadal firmy a mesto o vzájomnú pomoc pre naplnenie spoločného cieľa. Som rád, že sú ochotní a nápomocní,‘‘ vyjadril sa nový riaditeľ SPŠ Myjava Jaroslav Foltín, iniciátor stretnutia.

Na úvod vedenie ocenilo študentov za ich mimoriadny úspech a reprezentovanie myjavskej školy a Slovenska v celosvetovej robotickej súťaži FIRST Global Challenge v Ženeve.

Zanevreli Myjavčania na svoju školu?

Hlavným problémom, s ktorým škola roky zápolí je, že domáci Myjavčania na ňu chodiť takmer úplne prestali. Podstatnou príčinou súčasného stavu môže byť obdobie zlučovania škôl, po ktorej SPŠ prakticky v meste zastáva funkciu za štyri školy rôznych oblastí a úrovní. V očiach mladých ľudí kedysi vychýrená priemyslovka s dlhoročnou tradíciou stratila dobrú povesť. V súčasnosti ju navštevujú dve stovky študentov, z nich iba 25 je priamo z Myjavy.

,,To je určitý signál, že sa tu v minulosti niečo pokazilo a bol by som rád, kedy sme spoločnými silami zabránili odchodu Myjavčanov a aby znova začali veriť tejto škole. Zaniklo strojárske učilište, poľnohospodárska škola, škola v Brezovej, takže v tomto regióne je priemyslovka posledná odborná škola, kľúčová škola strojárskeho zamerania. Ocitli sme sa v pomyselnom vákuu, na pokraji záujmu. Verím však, že v rámci spoločnej ochoty dokážeme školu stabilizovať a vychovávať kvalitnú pracovnú silu pre miestne spoločnosti. V rámci kolektívu robíme kroky, aby sa zlepšilo fungovanie na pracovisku. Problémom je v  súčasnosti tiež veková štruktúra zamestnancov. Odborných pracovníkov a majstrov na trhu pre firmy ani školu nie je dostatok. Ponúkame však benefity, ktoré by k nám mohli odborníkov pritiahnuť.‘‘

Problém s odbormi

Legislatíva komplikuje možnosti realizácie školy v otváraní nových študijných odborov, ktoré by firmy uvítali. Schvaľovací proces trvá od školskej rady cez zriaďovateľa, krajskú radu a ministerstvo školstva viac ako rok. Napríklad odbor Technika spracovania plastov, ktorý by bol pre Myjavu ako mesto známe výrobou armatúr a výliskov z plastov zaujímavý, v súčasnosti ako jediný na Slovensku zabezpečuje SOŠ v Novákoch. Až po skončení experimentálneho overovania tohto odboru budú  môcť  požiadať o jeho zriadenie aj iné školy. Ďalším problémom je samotné nastavenie mechanizmu prijatia počtu žiakov a atraktivita odborov v očiach rodičov a žiakov.

,,Keď nám rozpíšu daný počet miest na odbor a nenaplníme ho, tak oň prídeme. Viaceré školy v rámci Trenčianskeho kraja by sa potrebovali vrátiť k plánovaniu výkonov. Teraz máme presný rozpis, koľko žiakov môžeme prijať na ktorý konkrétny odbor. Tento rok sme mohli prijať podstatne viac elektrotechnikov, odbor s kolísavých záujmom. Mali sme 27 prihlášok, ale mohli sme prijať len desiatich,‘‘ približuje situáciu niekdajší riaditeľ Andrej Duga.

Najväčší počet miest pri príjme prvákov sa dlhodobo uberal v okrese Myjava.

Úlohou pre priemyslovku bude najmä motivovať rodičov a deti, aby o odbory prejavili záujem. Pritom sa nejedná len o záujem školy pre naplnenie kapacít, ale aj o určitý stupeň odbornosti, kvality a rozvoja regionálneho priemyslu, ktorý by mal časom so zmenami prísť. Myjava ako najstaršie mesto na Slovensku (čo sa týka priemerného veku obyvateľstva) si nemôže dovoliť, aby automaticky pre nedostatok študijných možností mladí ľudia odchádzali preč. Víziou miestnych spoločností musí dlhodobá udržateľnosť, ktorá je viazaná práve na získavanie pracovnej sily priamo z miesta pôsobnosti.

,,V lete nám odíde, teda doštuduje 60 študentov. Extrémne dôležité pre nás bude, aby minimálne rovnaký počet žiakov začal u nás budúci rok študovať. Budeme musieť vyvinúť maximálnu snahu a komunikovať so zriaďovateľom školy a školským odborom, pretože nám navrhujú asi len 56 nových miest pre žiakov, čo je prakticky na zavretie školy,‘ prizvukoval J. Foltín.

Na stretnutí boli preberané prostriedky, ktoré môže SPŠ Myjava s pomocou samosprávy a firiem ponúknuť, aby v dnešnej ekonomicky zložitej situácii pre rodiny odľahčili ich náklady spojené so školskou dochádzkou. Jednať by sa mohlo o benefity v oblasti stravovania, pobytu na internáte a ďalších študijných príspevkov. V opačnom prípade môže škola ponúknuť spoločnostiam zázemie pre vzdelávanie pracovníkov, najmä v informatike a cudzích jazykoch.

,,Je veľký bonus, keď sa rodič nebude musieť starať, či má jeho dieťa čo jesť a kde má spať. Nájdeme s firmami spôsob, ako si aj v tejto oblasti pomôcť,“  dodáva nový riaditeľ.

Posledná mechanička-nastavovačka na škole vyštudovala pred siedmimi rokmi.

,,Mesto v minulosti ponúkalo priemyslovke rôzne formy spolupráce, kedy sme oslovili základné školy alebo samosprávy od Holíča až po Vrbové, ukázali sme im prevádzky firiem aby videli, že automatizácia, vybavenie, pracovné prostredie a sociálny program je na inej úrovni ,ako kedysi. Ponúkali sme im možnosť dlhodobej spolupráce a zároveň dali priestor škole aj spoločnostiam v strojárskej oblasti, aby sa prostredníctvom myjavskej televízie prezentovali. Sú teda k dispozícii mestské prostriedky na šírenie informácií a máme aj vzťahy v iných mestách. Budeme musieť apelovať na myjavské základné školy, pretože ak má priemyslovka naďalej v meste pôsobiť, podstatne väčší počet detí z 9. ročníka sem musí prúdiť. Budeme musieť premýšľať o odboroch aj pre tých, ktorí nemajú v záujem ísť na výberové stredné školy. V regióne absolútne chýbajú učebné odbory pre dievčatá. Každé dievča so slabším prospechom alebo záujmom o vzdelávanie musí ísť mimo regiónu, čo je škoda. Ďalším zaujímavým aspektom pre študentov môže byť sebarealizácia v oblasti športu.‘‘ podotkol primátor Myjavy Pavel Halabrín.

Do firiem potrebujú zamestnávatelia aj takých ľudí, ktorí majú slabší priemer v známkach, ale aj vysoko kvalifikovaných a pracovníkov. Firmy trápi okrem nedostatku pracovníkov aj ich vek, ktorý sa na niektorých pozíciách pohybuje v priemere na úrovni 55 rokov.

V  dobe plnej možností je náročné sa zorientovať v mysli mladého človeka. Odborné predmety strojárskeho charakteru sú pre neho často nezaujímavé. Je to oblasť, ktorú bez individuálnej podpory a záľuby je možné len ťažko rozvíjať. Školské prostriedky, ako technická príprava a podobné predmety týkajúce sa manuálnej zručnosti na základných školách boli takmer úplne zlikvidované, alebo neplnia svoj účel. Bez dopytu je však ponuka zbytočná. Mladí ľudia si dnes volia ‘‘ľahšiu‘‘ cestu za získaním titulu, či už pre akýsi sociálny status, alebo víziu v lepšie platenú prácu. Je to trend, ktorý často podporujú aj zamestnávatelia väčšími nárokmi na vzdelanie. V nemalej miere k tomu často prispieva aj rodičovský faktor a snaha mať zo svojho dieťaťa vyštudovaného odborníka s titulom, i keď k tomu možno nemusí mať predispozície. Každý rodič pochopiteľne chce pre svoje dieťa to najlepšie možné vzdelanie. Kvôli počtu študentov na vysokých školách, ktorí by sa v minulosti na podobné štúdium so svojimi výsledkami nedostali, sa školstvo na základe stupňa dosiahnutého školského vzdelania degraduje. Ťažko však túto problematiku niekomu vyčítať, pretože len využívajú to, čo aktuálne ponúka školský systém na Slovensku. Zamestnať sa vo fabrike často berú ako jednu z krajných možností si zarobiť, bohužiaľ dnes vnímajú ľudia mechanické a strojárske zameranie ako podradný odbor, tobôž bez ukončenia vzdelania aspoň s maturitným vysvedčením. Mimoriadne dôležité preto bude pre školu komunikovať s rodičmi a žiakmi o študentských a pracovných možnostiach, ktoré ponúka štúdium na priemyslovke, vrátane dobrého zázemia, ktoré má škola vybudované. To môže docieliť jedine stretnutiami, návštevou školy a firiem, oboznamovaním so štúdiom,  prácou, podmienkami a výhodami, ktoré môže ponúknuť. Úlohou firiem je k tomu ponúknuť niečo viac ako prácu, a teda víziu a perspektívu, aby vôbec mal kto na Myjave pracovať a chcel tu žiť.

Prvou príležitosťou zoznámiť sa so školou budú mať žiaci a rodičia 16. novembra na Dni otvorených dverí.