Myjava, 6. nov. 2023 | Múzeum SNR v Myjave pripravilo v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Myjava podujatie pri príležitosti 360. výročia narodenia Daniela Krmana.

Daniel Krman mladší sa nezmazateľne zapísal do dejín Myjavy, literatúry i celej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Narodil sa v búrlivých časoch tureckých vpádov a pôsobil počas protihabsburkých povstaní. Študoval v nemeckom Wittenbergu a Lipsku, od roku 1687 pôsobil ako farár v Turej Lúke a od r. 1690 na Myjave. Tu sa zaslúžil o jeden z najvýznamnejších počinov v dejinách mesta, a to výstavby nového kostola. Okrem cirkevnej služby sa venoval aj kultúrnym otázkam. Už v roku 1704 napísal knihu Základy slovenskej gramatiky a celkovo patril k najvýznamnejším  autorom barokovej literatúry. Tvorbou sa snažil povzbudiť slovenských evanjelikov počas stavovského povstania Františka II. Rákociho.

Pre podporu uhorských protestantov ho Ružomberská synoda vyslala v roku 1708 za švédskym kráľom Karolom XII. Počas dvojročnej cesty naprieč krajinami postihnutými Veľkou severnou vojnou si viedol denník, známy ako Itinerarium. Toto dielo patrí k vrcholom jeho tvorby a k najlepším cestopisným prózam. Zaznamenáva mimoriadne cenné informácie o etnikách a vtedajších sociálnych pomeroch. Neskôr sa Krman vrátil za rodinou na Myjavu. V roku 1731 bol odsúdený na doživotné väzenie na Bratislavskom hrade, kde o deväť rokov neskôr zomrel.

O jeho osude, živote i ďalších zaujímavostiach sa dozviete práve na podujatí Večer s Danielom Krmanom, ktoré sa uskutoční v stredu, 8. novembra, o 16:30 h v priestoroch Múzea SNR.

Zdroj: TS SNM – Múzeum SNR v Myjave, internet.

Titulka: Wikipedia