Obec Nová Bošáca informovala na webstránke obce a sociálnej sieti o chválení organizačnej zmeny v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca, na základe ktorej sa mení podľa školského zákona status miestnej školy na tzv. neplnoorganizovanú základnú školu, teda školu, ktorá nemá všetky ročníky.

Zmenu odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo po tom, čo účtovníka oboznámila poslancov o finančnej situácii školy. Analýza ukázala, že by vzdelávacia inštitúcia potrebovala na fungovanie v súčasnom 9-triednom režime dofinancovanie vo výške minimálne 7 000 eur mesačne.

,,Na základe takto zistených skutočností s poukázaním na výrazne nízky počet detí (cca 59) nie je možné financovať školu z rozpočtu obce vzhľadom na celkový rozpočet a rozpočtové pravidlá. Zásadný význam má výška pomoci od štátu v rámci dohodovacieho konania. Starosta obce vyjadril názor, že pre obecné zastupiteľstvo a vedenie obce je to veľmi ťažké rozhodovanie, ale normatívny spôsob financovania školy si vyžaduje min. 150 žiakov pre stabilné financovanie. ‘‘ informuje vo vyhlásení obec Nová Bošáca, ktorej starosta Ján Žucha vec organizačnej zmeny školy už prekonzultoval so Školským úradom v  Trenčíne, Štátnou školskou inšpekciou a MŠVVaŠ SR.

O zrušení druhého stupňa sa kvôli opatreniu ministerstva školstva na reguláciu malých základných škôl hovorilo dlhšie a bolo na spadnutie už v roku 2014. S nesúhlasným postojom a petíciami bojovali vtedy učitelia i rodičia, ktorí sa obávali najmä skomplikovania dochádzania detí do vzdialenejších škôl. Situácia vtedy vyústila v obecné referendum, v ktorom sa občania vyjadrili ako o zachovanie školy, tak aj za odvolanie vtedajšieho, dnes už nebohého starostu Jána Juriku. Pre nízky počet detí a náklady obec nakoniec k tomuto nepopulárnemu kroku po rokoch musela pristúpiť.

Od 1. septembra 2022 bude škola pokrývať iba výučbu prvého stupňa ZŠ, teda 1. až 4. ročníka. Žiakom ostatných ročníkov, ktorí už nebudú môcť ukončiť základné vzdelanie v Novej Bošáci, podala pomocnú ruku Základná škola Ľ. V Riznera v Bošáci. Tá sa tak stane jedinou spádovou školou v Bošáckej doline s vyučovaním druhého stupňa.  

,,ZŠ Bošáca má priestory a kapacity prijať všetky deti druhého stupňa z Novej Bošáce. Všetky deti sú u nás vítané a budeme radi ak k nám prídu. Cieľom je, aby deti z doliny boli spoločne v jednej škole a takto sme v nich vytvárali kamarátstva, priateľstvá a vzťah k celej doline naprieč všetkými obcami. Každý rodič môže kedykoľvek od pondelka do piatka od 7:00 do 15:00 navštíviť našu školu za účelom spoznania prostredia‘‘, informuje starosta obce Bošáca Daniel Juráček a dodáva, že škola disponuje novými učebňami, veľkou telocvičňou a v priebehu júna chce zorganizovať Deň otvorených dverí.  Od začiatku nového školského roka obec plánuje dokonca otvoriť Základnú umeleckú školu.

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️