Myjava, 28. júl 2023 | Tradičné dožinky na Turej Lúke sa tento rok uskutočnia 12. a 13. augusta. V areáli Padelky budete môcť vidieť ukážky ručnej kosby obilia, hrsťovanie, súťaž v kosení, mlátenie na historickej mláťačke, či výstavu historických a súčasných poľnohospodárskych strojov. O mlatbu sa postarajú členovia folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a o kosbu členovia myjavského folklórneho senior klubu Kopa.

Dožinky sa začnú v Turej Lúke v sobotu o 10.00 h dožinkovým jarmokom s ukážkami výroby ľudovoumeleckých výrobkov a ochutnávkou tradičných špecialít z Pukanca, Nimnice, Pobedima, Chtelnice, Myjavy a Turej Lúky. Jedlá budú pripravené z kvalitných domácich surovín. Ochutnávku jedál vám spríjemní koncert Dychovej hudby Myjavci.

O 12.30 h začne škola tanca. Tanečná škola je venovaná všetkým, ktorí sa chcú naučiť typické tance z nášho regiónu. Po škole tanca odovzdáme ocenenie za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry–Cenu riaditeľky Centra tradičnej kultúry v Myjave. V kultúrnom programe sa predstavia folklórna skupina Lanšper zo Závodu a detský folklórny súbor Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava. Po skončení programu sa prostredníctvom dožinkového sprievodu presunieme do Gazdovského dvora Turá Lúka, kde sa odovzdajú gazdom dožinkové vence. V priestoroch dvora sa so zástupcami jednotlivých folklórnych kolektívov spoločne zabavíte.

Zostrihy z Dožiniek 2022.

Zatancujete si tanec metlový, šátečkový, čunkový. Zahráte si hry na richtára a na kohúta. Na počúvanie a do tanca zahrá folklórna skupina Lanšper zo Závodu a detský folklórny súbor Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava. Prvý deň podujatia ukončíme dožinkovou zábavou v Padelkoch. Návštevníkom do tanca a na počúvanie zahrajú ĽH FS Kopaničiar z Myjavy. O pohostenie sa postará Poľovnícke združenie Turá Lúka, Pukanské párance, Remeselnícky pivovar Hellstork a Mňam waffle. Počas celého trvania podujatia sa v okolí gazdovského dvora bude konať dožinkový jarmok a ochutnávka domácich špecialít, kde vás všetkých srdečne pozývame.

Podujatie zavŕšia nedeľné Služby Božie v Turej Lúke, kde budú môcť veriaci poďakovať za úrodu a úspešnú žatvu spoločne s FSk Kýčer a  FSk Sobotište.

Podujatie pripravili nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK a SMM Myjava, podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Trenčiansky samosprávny kraj.

Zdroj: CTK Myjava. Titulka a foto: Kopaničiarske noviny.