V rámci rekonštrukcie vnútroblokov sídlisk v Starej Turej bude na ulici Mierová prebiehať od 11. novembra 2022 prvá, prípravná fáza pre realizáciu projektu s názvom Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení. Príprava sa nezaobíde bez uzavretia parkoviska za bytovým domom č. 5, ktoré bude s priľahlým chodníkom nasledujúce dni rovnako opravované. Informovalo o tom mesto Stará Turá na svojom webe, pričom prosí obyvateľov o strpenie a zhovievavosť v súvislosti so stavebným ruchom, ktorý z Mierovej bude znieť v nasledujúcom období. Ďalšie stavebné práce súvisiace s projektom budú na mieste pokračovať v roku 2023.

Zdroj: Mesto Stará Turá

V predchádzajúcom roku vyhlásilo Min. investícií, reg. rozvoja a informatizácie výzvu IROP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách. O nenávratný finančný príspevok vo výške 393 tisíc eur sa úspešne uchádzalo aj mesto Stará Turá s uskutočnením projektu na schátranej asfaltovej ploche medzi sídliskami Mierová a Hurbanova, kde vyrastie nové detské dopravné ihrisko inšpirované dopravnou sieťou v Starej Turej a pumptrack. Povrch bude navrhnutý s vlastnosťou vsakovať vodu, k čomu poslúži aj dažďová záhrada, vsakovacie jamy a vsakovací pás.

O architektonický návrh sa postarala domáca značka pavlech architekti zo Starej Turej.

Od vybudovania tejto tzv. zelenej infraštruktúry si  samospráva sľubuje skvalitnenie životného prostredia,  zlepšenie funkčnosti verejného priestranstva a neposlednom rade uplatnenie ekologických princípov pre ochranu a tvorbu zelene v meste.

Titulka: pavlech architekti