Júlia Gavačová - iniciátorka projektu

Mesto Stará Turá sa môže popýšiť unikátnym projektom, ktorý svojím spôsobom nemá na Slovensku obdobu. V budove Domu služieb vznikla tzv. Študovňa – priestor pre mládež, kde sa môžu žiaci a študenti stretnúť, vzdelávať, vymieňať svoje poznatky zo školy a organizovať prednášky.

Za projektom stojí Júlia Gavačová,  pracovníčka informačného centra v Starej Turej a zakladateľka Občianskeho združenia Ó Turá, ktorá sa snažila o vybudovanie formátu spoločného priestoru pre štúdium niekoľko rokov.

V rámci občianskeho združenia som mala v meste prenajatý priestor, kde som viedla krúžok Študentské médiá. Pre deti to bolo super a pochvaľovali si to, ale miera kapacity už nebola dostačujúca. Keď som sa dozvedela, že tento vedľajší priestor je nevyužitý, začala som s deckami dávať dokopy vizualizácie a finančný rozpočet a navrhli sme to na meste. Padlo nám vhod, že Stará Turá má už rok rozpracovaný plán koncepcie práce s mládežou.

Tento priestor je prvý svojho druhu na Slovensku. Nie je v rámci žiadneho zariadenia, je to úplne samostatná jednotka a nie je nijak obmedzené, kto ju môže navštevovať. Hocikto z akéhokoľvek prostredia sem bezplatne môže prísť.  Je pre žiakov, študentov, vysokoškolákov. Najmä teda pre Staroturančanov a blízke okolie, ale ak sem príde napríklad niekto z východného Slovenska, nič sa nestane. – dodala k svojmu ambicióznemu projektu Júlia, ktorej hovoria deti familiárne ‘‘Joe‘‘.

Zariadenie a vybavenie si Joe a deti dokázali zabezpečovať predovšetkým vlastnou cestou, aj  prostredníctvom  inzerátov na sociálnej sieti, ktorými sa verejnosť snažili osloviť pri snahe o získanie a kompletizáciu nábytku. Zapojili ste sa aj  do StartLabu, kde máte založenú zbierku. Na čo prípadné vyzbierané peniaze využijete?

Až na notebook a niektoré knihy, ktoré sme získali s pomocou grantu z Nadácie ZSE, máme skoro všetko zadarmo. Stoličky, skrinky, šanóny – sú to všetko veci z druhej ruky, ktoré sme si upravili a vynovili. Velikánsky obraz z roku 1874 a stolíky sú podarované z Mestského úradu. Za relatívne malé financie sme zvládli dať dokopy celý priestor.

Chceli by sme hlavne kúpiť ešte jeden notebook, ktorý tu môže hocikto využiť, a tiež kancelárske potreby. Keď niekto bude potrebovať napríklad zošit, zoberie si zadarmo odtiaľto a nemusí riešiť, že ho má vrátiť.  Ak by nám zostali nejaké peniaze, chceli by sme kúpiť 3D tlačiareň. Hlavne, aby to bolo erárne, aby mal k tomu každý prístup kvôli vzdelaniu, k zlepšovaniu sa a mal motiváciu objavovať niečo nové.

Mesto Stará Turá dokázalo zabezpečiť pre existenciu projektu čo možno najlepšie zázemie.  Priestory študovne má občianske združenie v prenájme za symbolickú sumu. Iniciátori projektu sa mu odvďačili tým, že ich skultúrnili a opravili po predchádzajúcich nájomcoch.

Chceli by sme, aby to v budúcnosti patrilo pod mesto, boli tu zamestnanci a bola by to taká polosamostatná jednotka na spôsob centra voľného času.

Tak ako aj z iných miest, kde pracovné a životné príležitosti nie sú rozvinuté v úplne dostatočnej miere, aj zo Starej Turej odchádzajú ľudia do lepšie rozvinutých častí Slovenska za prácou alebo za štúdiom a menej sa ich vracia. Úlohou študovne je motivovať ľudí v mladom veku, aby spoznávali toto mesto a aby mali chuť sa sem vracať. Momentálne sa v meste dokončujú nové byty a ak by sa prisťahovali mladé rodiny s deťmi, môže byť existencia mimoškolského zariadenia so zameraním na vzdelávanie a socializáciu veľkým plusom. V študovni sa deti, študentov a ostatných  rozhodli pre jej využívanie dokonca motivovať.

Vymysleli sme systém odmeňovania. Podľa toho, kto sem bude chodiť najčastejšie a bude sa zapájať napríklad pri účasti na rôznych workshopoch a bude aktívny na prednáškach a pri tvorení aktivít, dostane ku koncu mesiaca odmenu vo forme napríklad poukážky do reštaurácie v Starej Turej ale aj produkty z miestnych firiem. Chceme osloviť spoločnosti v meste pre zapojenie do práce s mládežou aby sa potenciálne vedeli aj ako možní budúci zamestnávatelia u detí predstaviť. Aby mladší spoznali, čo mesto ponúka a zároveň aby sa ľudia, čo v meste niečo vytvárajú prezentovali mládeži.

Hlavným cieľom projektu je medzigeneračná komunikácia. Stretávaním mladšej a staršej časti študentov môže objekt pomôcť pri nadväzovaní nových priateľstiev, pomoci pri zvládnutí učiva a so získavaním nových inšpirácií. Mladšie deti tu môžu od starších študentov získať informácie, ktoré by mohli byť prospešné pri vyberaní odboru na stredných školách. Študovňu môžu využívať aj školy pre rozvíjanie a ozvláštnenie vyučovacieho procesu.

Možno je to príliš idealistické, ale chceme, aby tu bolo také malé Švajčiarsko. Jednoducho neutrálna zóna a priateľské príjemné prostredie pre všetkých.

V študovni nájdete spoločenský priestor, kuchynku, počítačovú miestnosť aj malú čitáreň.

Čitáreň by sme chceli v budúcnosti prerobiť na nahrávacie štúdio a tvoriť  podcasty a jednoduché videorozhovory a debaty, ktoré by sme potom dávali napríklad na nejaký študovňový Youtube kanál. 

Je ešte množstvo nápadov, ktoré by Joe Gavačová chcela postupom času dotiahnuť do procesu realizácie. Kút s premietacím plátnom, fotoštúdio, spomínané nahrávacie štúdiou, aj tzv. umelý kopček.

Je vedecky dokázané, že keď niekto má počas práce prírodný stimulant, napríklad aj len koberček z umelej trávy, je oddýchnutejší, lepšie sa sústredí a kopček zároveň slúži aj ako nezvyčajný prvok. Človek si tu sadne, zapojí notebook a môže bez rušenia pracovať.

Dňa 6. septembra sa v priestoroch študovne uskutočnilo symbolické otvorenie. Akú odozvu mal projekt u študentov? Spolupracujete so školami zo Starej Turej?

Spolupracujeme s miestnou strednou školou. Ešte na konci minulého školského roka sme tam chceli spraviť propagáciu, jednak pre to, aby vedeli, že sem môžu študenti chodiť keď to tu bude hotové, ale zároveň podchytiť nejakých ľudí na dokončovacie práce lebo všetko čo sme tu dokázali urobiť som spravila s 12-13 ročnými babami. Veľmi rada by som našla niekoho, kto mi pomôže, lebo zatiaľ som na všetko sama. Keď príde na lámanie chleba, nikomu sa nedá. Keby sem chodili vysokoškolskí študenti s pedagogickým zameraním, teoreticky  by sa dalo dohodnúť s vysokou školu, že by to mohli mať ako prax.

Študovňa bude pre verejnosť k dispozícii otvorená od pondelka 20. septembra v pracovné dni, zatiaľ dve hodiny poobede.

  • Projekt Kopaničiarske noviny nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.