Dňa 2. septembra otvorili brány školy na Slovensku, aby privítali po prázdninách žiakov a študentov v novom školskom roku 2021/2022.

Inak tomu nebolo ani v Starej Turej, kde na Základnej škole na Komenského ul. privítal prvý stupeň a rodičov primátor mesta Leopold Barszcz a pani riaditeľka Jana Koštialová. Študentom v miestnej SOŠ povedal niekoľko viet na úvod riaditeľ Milan Duroška.

V súvislosti s novým ročníkom na povrch vyplávalo množstvo otázok, ako bude prebiehať a aké opatrenia budú pre deti a ich rodičov platiť. Minulý ročník bol z hľadiska organizácie chaotický a problémový. Školy sa museli vysporiadať so stále sa meniacou situáciou a opatreniami. Mnoho mesiacov boli pre pandémiu zatvorené a všetci veríme, že sa to odrazí na správaní a vzdelaní žiakov a študentov len minimálne.

17. augusta minister školstva B. Groehling na tlačovke informoval o podmienkach, v ktorých budú školy fungovať a predstavil vynovený trojfázový školský semafor (môžete si ho stiahnuť dole pod videom), čo je zjednodušená verzia manuálu pre školy. V ňom sa nachádzajú potrebné hygienické a protiepidemiologické opatrenia a odporúčania. Školy dostali finančné príspevky vo výške 4,5 mil. €, ktoré by mali do konca kalendárneho roka školám pomôcť pokryť výdavky spojené so zabezpečením hygienického prostredia.

Základnou zmenou je, že materské, základné, stredné a špeciálne školy sa nebudú plošne zatvárať. Nech sa okres bude nachádzať v akejkoľvek farbe covid automatu, musela by nastať naozaj výnimočná situácia, aby sa zatvorili úplne. Zatvárať by sa mali individuálne triedy, kde sa ochorenie vyskytne, respektíve pri zhoršenej situácii v škole určí podmienky miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva. ZUŠ, CVČ a jazykové školy sa budú orientovať podľa covid automatu. Na vstup do školy nie je potrebný test. Rodič bude musieť po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní predložiť nové Vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne potvrdenie od lekára. Rodičia môžu sami ospravedlniť žiaka z vyučovania najviac 5 dní po sebe. Pri viac ako piatich dňoch už musí mať žiak Potvrdenie o chorobe od lekára, inak pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť a zneužívanie ospravedlňovania môže škola nahlásiť na ÚPSVaR. Ak rodič ospravedlní žiaka sám, nevzniká nárok na OČR. Ten vzniká ak je žiak do 11 rokov v karanténe, respektíve v dištančnej forme výučby alebo ak vyžaduje ošetrovanie na základe potvrdenia od lekára.

Samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa bude riadiť podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

V prípade, že pôjde trieda do karantény, školy by mali zabezpečiť dištančné vzdelávanie. Do povinnej izolácie by mali ísť ľudia, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym dva dni pred testovaním, pri ktorom bola pozitivita zistená. Ak sa v domácnosti kde dieťa žije vyskytne pozitívna osoba, v karanténe zostáva len domácnosť. Ak je v karanténe osoba z domácnosti kvôli kontaktu s nakazeným mimo nej a nie je pozitívna, žiak môže naďalej navštevovať školu.

Potrebné je nosiť rúška, ale respirátory sa zatiaľ nevyžadujú. Výnimky s nosenia majú deti do 6 rokov a závažne zdravotne postihnuté osoby. Akcie v škole nie sú zakázané, ale neodporúčajú sa. Celkovo by mali školy dbať na to, aby sa deti medzi sebou čo najmenej miešali, aby nevznikali situácie kedy bude na jednom mieste veľký počet detí a Ministerstvo školstva odporúča tzv. ranný filter. Materské školy realizujú ranný filter povinne.

Ďalšou novinkou je, že rodič môže požiadať lekára o potvrdenie ochorenia PCR testom alebo po 14 dňoch karantény o zistenie protilátok, ak je domáci ag samotest pozitívny.

Základné a špeciálne školy mohli využiť podľa záujmu rodičov, ktorý zisťovali v auguste jednorazové dobrovoľné bezplatné testovanie PCR kloktacími testami, ktoré prebieha počas prvého septembrového týždňa. Školy ich objednávali od 26. augusta a mali byť dodané do 30. augusta. O tejto možnosti testovania informovali na svojich webstránkach ZŠ v Kostolnom, Krajnom, Brezovej, Bzinciach a mnohé ďalšie. Ďalším spôsobom testovania je tzv. samotestovanie. Malo sa jednať o 25 antigénových testov na celú jeseň, ktoré by mali rodičia dostať na každé dieťa opäť po nahlásení záujmu vo svojej škole. Ukázalo sa však, že záujem o ne bol natoľko vysoký, že zásoby nestačili a niektoré školy testy neobdržali. Preto boli balíky rozdelené po 5ks testov.

VIDEO: Otvorenie nového školského roka na ZŠ Komenského ul. v Starej Turej a SOŠ Stará Turá

Tento projekt nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.