V sobotu 9. októbra sa v DK Javorina v Starej Turej uskutočnila výstava ilustrácií a krst novej knihy s názvom Rýmované vyprávačky starého tura. Vystavené ilustrácie, ktoré sprevádzajú čitateľa naprieč celou knihou vytvorili žiaci ZUŠ Stará Turá.

Knihu napísala rodená Staroturanka Katarína Holubeková Naďová, pre ktorú to bola v spisovateľskej sfére prvotina. Je určená predovšetkým pre deti a kombinuje písanú časť  a obrázky s interaktívnou časťou tvorenou úlohami, ako  napríklad tajničkami, omaľovánkami a hrami, ktoré deti podnecujú zapájať sa do jej obsahu.

V knihe je znázornených 10 zaujímavých miest v Starej Turej, ktoré sú opísané zábavnou formou, aby bolo čítanie pre deti zaujímavé. Na konci knihy sa nachádza ilustrovaná mapa mesta, kde si deti môžu značiť, ktoré miesto navštívili a zapísať si k nim poznámky. Takýmto spôsobom sa kniha snaží u detí rozvíjať vzťah k mestu, v ktorom vyrastajú a oboznamovať ich s históriou a príbehmi.

Pod vedením Miroslavy Lacovej a Oľgy Medňanskej z miestnej ZUŠ žiaci vytvorili viac ako 100 prác, ktoré mohli návštevníci výstavy hodnotiť a rozhodnúť, ktorá ilustrácia sa im najviac páči.

Knihu symbolicky uviedol do života primátor mesta Stará Turá, Leopold Barszcz.

V dnešnej dobe internetu akoby bol v princípe o klasické knihy menší záujem. Autori sa síce snažia a bojujú s tou dobou, pretože sa zdá, že čitateľov je z roka na rok menej a menej. Z tohto dôvodu je potrebné vážiť si vzácnych ľudí ako Katarína Holubeková Naďová, ktorí sa snažia písať knižky a tvoriť istú atmosféru a povedomie. Som rád, že sa autorka podujala na takú neľahkú úlohu, ale v konečnom výsledku o to krajšiu a lepšiu, pretože je to kniha o našom meste a veľmi si cením, že propaguje naše spoločné mesto a zanecháva trvalé hodnoty. – povedal o knihe vo svojom príhovore primátor.

Som veľmi pyšný na to, že túto knižku mohli ilustrovať naše deti zo Starej Turej a nemalým dielom prispeli k zdokonaleniu knihy, ktorá sa bude isto každému páčiť. – dodal primátor a poďakoval aj pedagógom zo ZUŠ a rodičom detí. Kniha bola následne pokrstená lipovými lístkami, ktoré nájdeme aj v erbe mesta ako jeden z jeho symbolov.

Katarína Holubeková Naďová a Eva Tomisová, autorka viacerých kníh o Starej Turej a jej histórii

Myšlienka vznikla počas pandémie. Ja som predtým tvorila nejaké knihy pre svojho syna. Povedala som si, že treba to nejako skĺbiť a vytvoriť niečo aj pre ostatné deti a pre koho iného, ak nie pre mojich Turancov. Aj keď som odsťahovaná, je toto moje rodné mesto. Prvotná inšpirácia bola od pani Evy Tomisovej, od ktorej som čítala knihu a podstatou bolo napísať niečo pre deti a vyhnať ich akoby z domu von do ulíc. To sa dá aj formou napísania básne a jej doplnenia o úlohy. Vybrala som si desať miest, ktoré som aj ja rada ako dieťa navštevovala. O ilustrácie sa postarali deti zo ZUŠ. Veľmi ma podporovala moja rodina a čo sa týka financií, vydanie knihy podporilo  združenie Staroturanský okrášľovací spolok a automobilová spoločnosť, kde pracujem. – povedala o svojej knihe autorka.

Promo video, ktoré deti prevedie zaujímavými miestami z knihy

Projekt Kopaničiarske noviny nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.