Priepasné, 20. máj 2023 | Obec Priepasné v spolupráci s alianciou Nie rakovine, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Nemocnicou s poliklinikou Myjava a ďalšími partnermi, zorganizovala v obci Deň zdravia. Podujatie s prívlastkom Zdravie nadovšetko, slúži na priblíženie zdravotníckej práce verejnosti, aj ako možnosť pre ľudí opýtať sa odborníkov na rady o prevencii pred zdravotnými problémami.

Odborné prednášky sa zaoberali sociálnou pomocou Active Assisted Living (AAL) v podmienkach TSK, čo je podpora povedomia a zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených pacientov, ktorí si nedokážu, alebo neuvedomujú nutnosť privolať si pomoc. V druhej prednáške kardiológ NsP Myjava, MUDr. Marián Kozlovský, pripravil interaktívnu besedu o srdci a kardiovaskulárnom systéme.

Súčasťou programu boli aj ukážky resuscitácie od záchranárov Ambulancie záchrannej zdravotnej služby z NsP Myjava pracovníka odboru civilnej ochrany z Okresného úradu v Senici. S bohatým poradenstvom v oblasti dentálnej prevencie, výživy, komplexnej analýzy ľudského tela, s možnosťou zmerania krvného tlaku, pulzu, glykémie a ďalších ukazovateľov, priši do Priepasného zamestnanci Všeobecnej zdravotnej poisťovne.  Kolektív pacientskej aliancie Nie rakovine, pripravil komentovanú prednášku v nafukovacej makete pľúc a stimulátory pre nácvik vyšetrenia prsníkov a semenníkov.

,,Vzhľadom na početnú odbornú a laickú verejnosť, ktorá sa o zdravie v regióne zaujíma, myšlienka tohto podujatia nás motivuje už niekoľko rokov k jeho organizovaniu. Na našich kopaniciach sa samozrejme venujeme veľa kultúre, ale čo sa týka zdravia, je toho trochu pomenej,‘‘ povedal Peter Czere, starosta obce Priepasné. V obci si vzhľadom na angažovanosť občanov v zdravotníckom odvetní, uvedomujú súčasnú situáciu ohľadom tzv. kategorizácie nemocníc, ktorá pre ľudí z kopaničiarskeho kraja i ďalších regiónov, vyvoláva otázniky o dôkladnom zabezpečení a fungovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti.

,,Veľa zamestnancov z obce Priepasné pracuje v miestnej nemocnici a venuje sa zdravotníckemu povolaniu. Dlhú tradíciu v obci má aj Slovenský červený kríž v Priepasnom, ktorý organizuje občanov. Dlhodobo sa zúčastňujú napríklad na darovaní krvi. Preto bolo pre nás hlavnou iniciatívou, že NsP Myjava má byť zaradená do prvej úrovne nemocníc, čo by znamenalo pre náš kraj aj samotnú nemocnicu stratu. Cestovanie za zdravotnou starostlivosťou viac ako 45 minút, to je pre mňa osobne neprijateľné. Preto takto chceme podporiť nemocnicu v Myjave, podporiť samotné zdravie a zdravotnícke povolanie, aby bol o túto prácu záujem u mladých ľudí. Chceme dať spolu s organizáciou Červeného kríža do povedomia všetko dôležité, čo človek potrebuje, vrátane toho najdôležitejšieho, teda ľudského života,‘‘ dodal P. Czere.