Prašník, 26. jún 2023 | Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave, vydala nariadenie s opatreniami pre výskyt moru včelieho plodu vo včelnici v katastri Prašníka.

Toto infekčné ochorenie sa objavuje ročne v desiatkach včelníc na Slovensku a jeho výskyt je čoraz častejší. Pre včelárov, ktorí berú svoje včely a prácu s nimi neraz ako životný údel a obrovskú vášeň, je táto bakteriálna choroba doslova katastrofou a môže spôsobiť likvidáciu celej včelnice. Ochorenie napáda larvy včelých matiek, trúdov aj robotníc, nie však dospelé včely. Jej príčinou je kontaminovaná potrava. Spóry baktérie, ktoré vyklíčia v tele včelej larvy (následkom čoho uhynie) sú takoľko odolné a rezistentné voči dezinfekcii, že môžu prežiť až desiatky rokov. Ak sa s tým neodkážu hneď v zárodku dospelé včely, zodpovedné za hygienu v úli vysporiadať, uhynuté larvy sa menia na tzv. príškvar, ktorý je vysoko infekčný. Bežné príznaky sú, že včelstvo slabne a produkuje menej medu. Jeho kvalita však ovplyvnená nie je.

V ohnisku moru včelieho plodu je zakázané premiestňovať včelstvá a ich súčasti do ohnísk a  ochranných pásiem, z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu moru. Ochranné pásmo je v tomto prípade katastrálne územie obcí Prašník, Podkylava a Košariská, opatrenie platí od 21. júna 2023 do zrušenia. Všetky pozitívne  včelstvá v ohnisku choroby musia byť zničené a spálené, ako sa musí aj dezinfikovať pôda a  vykonať ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k čo možno úplnému zlikvidovaniu choroby.

Informácie: RVaPS Trnava.