Poľnohospodárske družstvo má v meste Stará Turá tradíciu od roku 1950. Počas vyše 70 rokov sa vzťah k poľnohospodárstvu a jeho podpora na Slovensku dramaticky zmenila. Dnes sa PD Stará Turá zameriava na ekologickú výrobu a prispôsobilo chov zvierat neľahkým ekonomickým podmienkam, v ktorých sa však staroturianski družstevníci snažia naďalej rozvíjať svoju výrobnú činnosť najmä s kvalitnými ovčími produktmi. Viac o hospodárení a situácii družstva rozpráva predseda PD v Starej Turej, Miloš Roháček:

Pre naše družstvo bola vždy hlavným záujmom rastlinná a živočíšna výroba, v neskoršom období až do transformácie, pridružené výroby ako kovovýroba, drevovýroba, stavebná výroba či výroba biliardových stolov. Živočíšna výroba sa zameriavala na chov dojníc, jalovíc, výkrm býkov a chov ošípaných.

Rastlinná výroba sa zameriavala na pestovanie obilnín, technických a špeciálnych plodín a dorábala nemalé množstva krmovín pre potreby živočíšnej výroby. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku úrody a následne ekonomiku nie len rastlinnej ale aj živočíšnej výroby je fakt, že naše družstvo hospodári v sťažených podhorských podmienkach, čo sa odzrkadľuje v nie najlepšej úrodnosti pôdy a nie vždy ideálnymi klimatickými podmienkami. 

Dôsledkom súčasnej pôdohospodárskej politiky štátu sú poľnohospodári nedostatočne uznávaní, nedocenení, a hlavne nie rovnakým metrom podporovaní pri porovnaní s okolitými štátmi. Tento problém nie je problémom súčasnej doby, ale tiahne sa už od roku 1989. To nás stavia do pozície, že sme menej konkurencieschopní, i keď kvalita našich produktov je na rovnakej, alebo aj vyššej úrovni ako je to v EÚ. Myslíme si, že ide o cielenú a vedomú likvidáciu celého poľnohospodárstva na Slovensku. V súčasnej situácii Slovensko nerieši kvalitu potravín a ani potravinovú sebestačnosť, na ktorú sme boli v minulosti hrdí, ale práve ceny a trhové prostredie sú faktory, ktoré sa stali rozhodujúcimi. Na základe týchto skutočností sme od 1.1.2021 zmenili systém hospodárenia a celý náš podnik prešiel do ekologickej výroby. Momentálne naše družstvo hospodári v chotári s výmerou 1 880 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 580 ha zaberajú trvalé trávnaté porasty.

V súčasnosti chováme 672 kusov oviec, pribudlo nám 590 kusov narodených jahniat a chováme tiež 76 kusov dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Momentálne v tejto dobe a našich podmienkach nie je možné ekonomicky vyrábať mlieko, ktorého cena je 0,32 €/l, chov ošípaných, ktorého cena je 1,10 €/kg a robiť výkrm HD za 1,60 €/kg, nakoľko to nemá pre družstvo ekonomický prínos. Hlavne z tohto dôvodu bol chov dojníc v roku 2021 ukončený.

Počas prechodného obdobia vzniklo veľa otázok, prečo máme zaburinené polia, prečo zatrávňujeme, a čo vlastne ekológia znamená. Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje druh poľnohospodárstva, ktoré si kladie za cieľ vyrábať potraviny s využitím prírodných látok a postupov. Ekológia má obmedzený vplyv na životné prostredie a podporuje zodpovedné využívanie energie, prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, ekologickej rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy, zachovanie kvality vody a zvyšuje sa štandard životných podmienok zvierat. V ekologickej výrobe je zakázané používanie GMO, umelých hnojív, herbicídov, pesticídov, hormónov a obmedzenie používania antibiotík iba na prípady, kedy je to nevyhnutné pre zdravie hospodárskych zvierat. Inak povedané, všetky vstupy do našej výroby musia byť v BIO kvalite, nakoľko je naša výroba prísne a pravidelne kontrolovaná akreditovaným kontrolným orgánom a musíme spĺňať všetky kritéria stanovené legislatívou EÚ.

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie všetkých obilnín ako pšenica, jačmeň, raž, ovos či tritikal. Avšak, pestovanie tradičných obilnín ako je kukurica, repka olejná, horčica či ľan, nie je možné v našich podmienkach pestovať v BIO kvalite.

Pre živočíšnu výrobu bude hlavným zámerom chov oviec s produkciou mlieka a následné spracovanie na výrobky, ktoré budú predávané v predajni, ktorá sa nachádza priamo na družstve v sociálnej budove – Kujanovec.

Ranné začiatky slovenskej bryndze sú často spájané so Starou Turou, vďaka rodákovi Jánovi Vagačovi, vďaka ktorému dnes ľudia poznajú bryndzu. Práve preto je naším zámerom rozšíriť predaj vlastnej produkcie ovčích výrobkov v Starej Turej. Všetky výrobky sú zo 100 % ovčieho mlieka, ktoré je v BIO kvalite. Ak nám počasie dovolí a porasty tráv budú v dobrom stave, začneme ovce vyháňať na pastviny a vyrábať výrobky  v prvom aprílovom týždni. Predaj jahniat na priamy konzum bude realizovaný v týždni pred Veľkou Nocou, avšak predaj jahniat na ďalší chov je po dohode možný aj v iných termínoch.

Všetky zvieratá ako ovce a dobytky musíme v ekológii pásť v stanovenom období a podľa stavu porastov sa budú premiestňovať v celom chotári družstva. Dobytok budeme pásť v elektrických ohradníkoch. Ovce sú pasené bez oplôtkov, pastierom a psami, preto žiadame všetkých, ktorí chodia do prírody a chcú vidieť ovce a dobytok pri pasení, aby sa správali ohľaduplne nie len ku zvieratám, ale i ľuďom. Zároveň upozorňujeme tých, ktorí chodia do prírody so psami, aby boli opatrní v blízkosti oviec, nakoľko sú strážené ovčiarskymi psami a mohlo by dôjsť k stretu medzi psami.

Veríme, že prechodom na ekologickú výrobu zlepšíme životné prostredie v celom našom chotári, zvýšime čistotu vôd a prispejeme k zdravšiemu životu všetkých ľudí v našom regióne.

Ing. Miloš Roháček, predseda PD Stará Turá

PD Stará Turá zahájilo predaj ovčích výrobkov v pondelok 11. apríla. Predajňa je na tradičnom mieste – v administratívnej budove PD na Družstevnej 679, otvorená počas pracovných dní od 8:00 – 14:00 a od 16:00 – 18:00 a v sobotu v čase od 8:00 – 10:00 hod. Na objednanie ovčích výrobkov vopred (čerstvý a údený syr, bryndza, žinčica) slúži zákazníkom tel. číslo 0944 445 128.

Pre aktuálne informácie a ponuku sledujte facebookovú stránku PD Stará Turá:

PD STARÁ TURÁ