Myjava, nov. 2022 / V roku 2021 sa mesto Myjava rozhodlo investovať do výstavby tenisových kurtov a multifunkčného ihriska s potrebným sociálnym zázemím v mestskom športovom areáli. Dnes je projekt, na ktorý získala samospráva príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 50% z celkovej vynaloženej čiastky 215 tisíc eur úspešne dokončený.

Foto: Mesto Myjava

Predmetom výstavby realizovanej firmou Benet Sport z Bytče boli dva tenisové kurty s antukovým povrchom, oplotením a osvetlením a jedno viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a malou tribúnou, ktoré môže byť využívané na tréningy a loptové hry. Pri športoviskách bola zrekonštruovaná bývalá technická budova, kde vznikli šatne a toalety.

,,Veríme, že toto doplnenie areálu o nové športoviská pritiahne k športu ďalších nadšencov, najmä z radov detí a mládeže a skvalitní ponuku možností športového vyžitia v našom meste.‘‘ konštatoval hovorca mesta Marek Hrin.

Foto: Mesto Myjava

Samospráva rovnako vynaložila prostriedky na výmenu opotrebenej umelej trávy vedľajšieho futbalového tréningového ihriska. Poslednou, dnes značne schátranou súčasťou športového areálu zostala roky nevyužívaná ľadová plocha, pričom sa mesto v budúcnosti bude snažiť obnoviť s využitím prípadných štátnych dotácií aj tento priestor.

Zdroj informácií a titulnej fotografie: Mesto Myjava