Myjava, 16. apr. 2024 | V meste otvorili nové priestory spoločenského centra. Bude slúžiť mnohým komunitám a organizáciám pre zmysluplné trávenie času.

Zámerom samosprávy bolo vytvoriť multifunkčné prostredie, v ktorom by sa mohli stretávať občania v rámci združení a iniciatív, na rôzne pohybové, spoločensky prospešné a voľnočasové aktivity. Tomu napovedá aj názov centra – MYajVY, ktoré odkazuje na prostredie, kde by si mali ľudia pomáhať, rozvíjať svoje činnosti a mať pocit zázemia a bezpečia. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou starého skladu na Marečkovej ulici. Mesto pred otvorením centra oslovilo združenia, ktoré by mali záujem nové priestory využívať.

Foto: Mesto Myjava.

,,Miesto na stretávanie sa svojich členov tu nájdu napríklad Jednota dôchodcov, Únia žien Myjava, Klub abstinentov, Klub dôchodcov, ECAV Myjava, Zväz chovateľov, Slovenský červený kríž, Dobrovoľní darcovia krvi, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Matica Slovenská, Materské centrum Pampúšik a ďalší,’’ vysvetľuje hovorca mesta Myjava, Marek Hrin. Zároveň bude časť priestorov spoločenského centra slúžiť na výdaj potravinovej pomoci a ďalšie aktivity, ktoré zastrešuje samospráva a Sociálne služby mesta Myjava. Záujemcovia o tieto aktivity sa pre viac informácií a možností využívania centra môžu obrátiť na Oddelenie sociálnych služieb.

,,Všetkým klientom a návštevníkom centra želáme touto cestou veľa spokojných a radostných okamihov v kruhu svojich priateľov a kolegov a budeme radi, ak budú priestory MYajVY po celý rok naplno a efektívne využité,‘‘ povedal M. Hrin.

Titulka: Mesto Myjava.

Zdroj: Marek Hrin / Mesto Myjava.