Košariská, 23. apr. 2023 | Evanjelický cirkevný zbor Košariská- Priepasné si na nedeľných Službách Božích pripomenul 110. výročie úmrtia prvého košarišského farára Pavla Štefánika a 170. výročie narodenia Albertíny Štefánikovej. Pri príležitosti okrúhlych výročí rodičov M. R. Štefánika vystúpila v ev. kostole Zvonkohra.

Farárka Vladimíra Balcová spolu s myjavským námestným farárom Ľ. Batkom, zástupcami Múzea M. R. Štefánika v Košariskách a s ďalšími prítomnými, položili k hrobom Štefánikovcov na miestnom cintoríne vence.

Foto: Peter Czere, starosta obce Priepasné.

Albertína Zuzana Štefániková sa narodila 25. apríla 1853 v Turej Lúke do národne uvedomelej rodiny notára, kapitána slov. povstania Samuela Jurenku a Zuzany Jurenkovej, rodenej Hosszú. Detstvo prežila na Brezovej, neskôr žila na Myjave. V roku 1871 sa vydala za evanjelického kňaza Pavla Štefánika. V rovnakom roku sa začala aj výstavba kostola v Košariskách, ktorý bol s farou dokončený v roku 1878. Milan R. Štefánik sa na fare, v súčasnom múzeu, narodil 21. júla 1880, ako v poradí šieste dieťa z dvanástich. Otec Pavel sa narodil 15. okt. 1844, pochádzal v Krajného, kde pôsobil jeho otec rovnako ako farár.

Na fare v Košariskách sa sústreďoval verený život, vzdelanosť, ale i návštevy slovenskej inteligencie vrátane rodinného priateľa Jozefa Miloslava Hurbana. To všetko zasialo do mladého Milana národné povedomie, s ktorým odišiel do sveta, odkiaľ sa akoby symbolicky vrátil a živý kráčal poslednýkrát po rodnej zemi práve na pohrebe svojho otca, v apríli 1913.

Do nového československého štátu, sa spolu s talianskou posádkou prvýkrát vracal 4. mája 1919. Po pristávacom manévri sa lietadlo neďaleko Ivanky pri Dunaji zrútilo na zem. Matka Albertína Štefánika prežila syna Milana o 9 rokov, zomrela v Špišskej Novej Vsi.

V predvečer Štefánikovej smrti sa na Bradle, kde stojí posledné miesto jeho odpočinku – mohyla, koná zapálenie ohňov. Aj tento rok, na 104. výročie Štefánikovej smrti, budú v stredu 3. mája 2023 prebiehať v podbradlianskom kraji slávnostné spomienky na najvýznamnejšieho rodáka z kopaníc.

PROGRAM REGIONÁLNEJ SPOMIENKOVEJ SLÁVNOSTI, 3. máj 2023

Priepasné
● spomienka pri pamätníku M. R. Štefánika / 15.00 h.

Košariská
● prednáška Ondreja Janšta „Lietadlo Caproni – CA 3“, vzdel. centrum Albertína / 16.00 h.
● spomienkové služby Božie / evanjelický kostol / 17.00 h.
● pietny akt pred rodným domom M. R. Štefánika / 18.15 h.
● fakľový sprievod na Bradlo / 18.45 h.

Mohyla generála Štefánika na Bradle / 20.00 h.
● položenie kvetov / Čestná stráž Ozbrojených síl SR
● hymna SR / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová p. Br.
● príhovory
● zapálenie vatier
● hymnická pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová p. Br.

Bradlo
● Môj posledný let / prezentácie v Infobode / 10.00 – 21.00 h.

Brezová pod Bradlom
● vystavenie segmentu plátna z lietadla Caproni / Múzeum D. S. Jurkoviča / 10.00 – 18.00 h.

Doprava na Bradlo: 19.00 h. autobus z AS Brezová pod Bradlom, po skončení programu pôjde autobus späť.

Titulka: KN, zdroj programu: Mesto Brezová pod Bradlom.