Aj v malej obci sa dajú robiť veľké veci v prospech ľudí. Príkladom sú Košariská, kde v posledných mesiacoch zrealizovali hneď niekoľko projektov.

Rodisko Milana Rastislava Štefánika sa môže popýšiť jedinečným múzeom na mieste evanjelickej fary, kde sa tento mimoriadny človek narodil. Po vybudovaní vzdelávacieho centra Albertína sa samospráva pustila do projektu, „Areál rodného domu M. R. Štefánika bez bariér“, ktorého účelom bolo upraviť v danom priestore terén kvôli lepšej dostupnosti nielen pre zdravotne znevýhodnených. Odstránením schodov sa tento reprezentatívny priestor stal ucelenejší a poskytuje pre návštevníkov  lepší prístup či už do sociálnych zariadení a recepcie, ale aj do samotnej expozície múzea. Po novom môžu ľudia lepšie využiť zadnú bránu so vstupom do parku a na námestie. Nebudú musieť areál opúšťať cez vstup. Keďže v jeden termín môže počas návštevnej sezóny byť na mieste s ohľadom na počet autobusových zájazdov aj niekoľko desiatok ľudí, zlepší sa tým ich osobný komfort a vychádzanie z priestoru múzea. Obec tento projekt zrealizovala s finančnou podporou Min. kultúry vo výške 30 tisíc eur.

Zdroj: Obec Košariská

V nadväznosti na postupnú obnovu múzea, samospráva vyvíjala aktivity pre získanie prostriedkov, ktorými by zlepšila zázemie aj v miestom Národnom dome Štefánikovom. Vďaka kampani obec získala dar vo výške 15 000 eur, ktorý bol použitý na modernizáciu kuchyne a priestorov bývalej pošty, vrátane zakúpenia novej kuchynskej linky a spotrebičov.

Zdroj: Obec Košariská

K širšiemu okruhu areálu s múzeom, ktorého súčasťou je evanjelický kostol, prináleží aj cintorín. Snahou obce bolo skrášliť tento priestor, čo sa najnovšie podarilo vďaka štátnej dotácii vo výške 38 tisíc eur určenej na revitalizáciu cintorína. Nové oplotenie a chodníky zlepšia vzhľad a funkčnosť pre obyvateľov ale aj návštevníkov, ktorých by mohlo zaujímať, kde sú pochovaní rodičia najznámejšieho rodáka z Košarísk.

Zdroj: Obec Košariská

Okrem investícií do sociálno-kultúrnych objektov bolo v Košariskách zmodernizované aj ihrisko pre deti miestnej materskej školy. Trenčianska župa podporila doplnenie ihriska o hracie prvky sumou 1 500 eur a o úspešnú realizáciu sa postarali občania dobrovoľníckou prácou.

Zdroj: Obec Košariská

Medzi občiansku vybavenosť patrí okrem iného odpadové hospodárstvo. V Košariskách prechádzajú na nový evidenčný systém zvaný ELWIS od spoločnosti JRK Slovensko, ktorý by mal zefektívniť triedenie a zmenšiť objem skládkovaných odpadov. Novinkou bude elektronická evidencia, kedy domácnosť dostane nálepky s QR kódom pre označenie smetných nádob. Vývoz odpadov bude v obci fungovať ako doposiaľ, vďaka elektronickej evidencii však budú výstupom dôležité štatistiky o produkcii odpadu a jeho triedení. Na základe dát môže potom obec efektívnejšie pracovať s odpadovým hospodárstvom. Pre osvetu občanov zorganizovala samospráva prednášku, aby ich lepšie so systémom a o potrebe zvýšenia miery triedenia oboznámila.

Zdroj: JRK Slovensko

Titulná fotografia: Obec Košariská