Slovenská pošta je zhruba s 12 tisíc pracovníkmi jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine. Dlhodobo však súperí s poklesom záujmu o využívanie služieb. V roku 2020 hospodárila so stratou 15,8 mil. €, pod ktorú sa podpísala pandémia, tlak spôsobujúci zvyšujúca minimálna mzda i pokles prepravovaných zásielok. Následkom toho bolo zvýšenie cien poštovného od 1. januára 2022 a rapídnejšie znižovanie stavov zamestnancov i pobočiek v priebehu roka 2021.

Znižovanie nákladov a snaha modernizovať a digitalizovať poštové služby dospela v minulom roku k prepúšťaniu, ktoré zastihlo viac ako 800 zamestnancov a tiež sa zrušili desiatky kamenných pobočiek. V roku 2021 boli takto na kopaniciach od mája zrušené pobočky pôšt v Košariskách a v Bukovci, ktoré ‘‘splynuli‘‘ s poštou v Brezovej pod Bradlom. Rovnako boli od prvého júna  zrušené aj pošty v Rudníku, na Poriadí a v Jablonke, pre ktoré sa stala centrom Myjava. Vzhľadom na vyťaženie pobočiek, priestory a personál sa spoločnosti prevádzkovať kamenné pobočky v týchto obciach neoplatilo.

Tvoriace sa rady pred poštou v Myjave nie sú nič výnimočné

Vo verejnosti sa rušenie stretlo s nevôľou, pretože vybavovanie poštových záležitostí v obciach uľahčovalo život najmä starším ľuďom. Slovenská pošta však tieto obce neponechala bez služieb. Tie by mali plniť poštoví doručovatelia, ktorí takýmto spôsobom bežne obsluhujú viac ako polovicu obcí po celom Slovensku. Tak by sa malo zabezpečiť napríklad i doručovanie dôchodkov priamo do rúk seniorov. V prípade, ak poštár nezastihne dôchodcu doma v deň výplatného termínu, nevyplatený dôchodok môže byť na požiadanie doručený v ďalšie dni. Podľa slov zamestnancov pobočky v Myjave je po zrušení okolitých pôšt zvýšený pracovný nápor cítiť práve u poštových doručovateľov.

Od 1. marca 2022 čaká zrušenie pošty i obec Hrašné. Obyvatelia budú môcť cestovať pre vybavenie svojich zásielok najbližšie do Starej Turej napriek pripomienkovaniu samosprávy, že po zrušení pôšt v okolí tu využívali služby i obyvatelia susedných obcí. Za necelý rok to teda bude šiesta zrušená pošta v okrese Myjava. Slovenská pošta avizuje, že rušenie sa žiadnym drastickým spôsobom nedotkne kvality služieb v obciach bez kamenných pobočiek a zefektívnenie využívania prostriedkov povedie k skvalitneniu služieb ostatných pôšt. Mala by sa ďalej rozvíjať dostupnosť siete samoobslužných terminálov a možnosť predplatenia zásielok online.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️