Čachtice, 26. júl 2023 | Pri rekonštrukcii Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach objavili archeológovia zaujímavé nálezy. Črepy váz, krčahov, kovových predmetov a fragmenty starých budov, stojacich na mieste kaštieľa bána Draškoviča zo 17. storočia, prezrádzajú ďalší čriepok z minulých slávnych dôb obce.

Územie Čachtíc bolo obývané takmer odjakživa. Početné nálezy datujú ľudskú činnosť až do obdobia neolitu, cez starovek a rímsku dobu, až po osídlenie Slovanmi. Vybudovanie strážneho hradu v 13. storočí znamenalo pre vtedajšie prihraničné uhorské pásmo upokojenie, význammne prispelo k rozvoju nových obcí, spojených s blízkosťou feudálneho panstva. Pri aktuálnej rekonštrukcii vzácneho kaštieľa pôda odkryla ďalší kúsok minulosti.

Nálezy z objavených objektov, foto: Trenčiansky samosprávny kraj.

,,Pri obkopávaní suterénu zo 60. rokov sa nám podarilo nájsť stopy stredovekého osídlenia. Ide o dva väčšie objekty so stredovekým materiálom a tiež jednu krásne zachovanú stredovekú zásobnicovú jamu, kde sme tiež našli nespočetne vela kusov keramiky. Môžeme ich rámcovo datovať do 15. storočia, čiže mladšieho stredoveku, ale z ďalšieho, väčšieho objektu máme kúsky, ktoré sú ešte o 200 rokov staršie.’povedal archeológ Juraj Malec a zároveň potvrdil, že archeologický objav rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky neobmedzí.

Výbornou správou pre turistov, ktorí si budú mocť užiť vďaka Trenčianskej župe zrekonštrukovaný kaštieľ s expozíciou, informačným centrom a kaviarňou už na jar budúceho roka, je sprístupnenie doposiaľ verejnosťou neprebádaných podzemných priestorov ďalšej mimoriadne vzácnej pamiatky, Drugetovej kúrie. Občianske združenie Čachtické podzemie otvorilo pod vidieckym šľachtickým sídlom zo začiatku 17. storočia chodby s pivnicami, v ktorých skladovali potraviny. Jedinečné priestory môžete navštíviť počas víkendových moderovaných prehliadok spolu s drugetovskou šľachtickou záhradou, ktorá kedysi bola obdivovanou výkladnou skriňou cudzokrajných rastlín a stromov.

Drugetova kúria, foto: Čachtické podzemie.

Obe stavby sa viažu rodinnými príbuznými na Alžbetu Bátoriovú. Treba však povedať, že to nie je len postava krvavej grófky, ktorou sú Čachtice zaujímavé. Obec sa stáva významnejším turistickým bodom nie len pre svoju neďalekú dominantu v podobe Čachtického hradu a treba povedať, že zaslúžene. Ktovie, koľko zaujímavých predmetov, budov a ďalších pokladov, sa ešte nachádza skrytých v čachtickej zemi, alebo priamo v podzemí.

Titulka: Trenčiansky samosprávny kraj. Info: TSK, OZ Čachtické podzemie, Trenčín region.