Brezová pod Bradlom, 16. jan. 2023 | Štefánikovu mohylu na Bradle už v noci vysvietenú neuvidíme. Nateraz. Samospráva mesta Brezová pod Bradlom sa rozhodla pristúpiť v rámci šetrenia energiami k vypnutiu osvetlenia národnej kultúrnej pamiatky a rovnako oboch kostolov. Ušetrené financie pomôžu mestu lepšie zvládnuť zvyšujúce sa výdavky na iné budovy v jeho vlastníctve, ako materské školy, zdravotné stredisko, centrum pre seniorov a ďalšie.

Hoci sa na skrášlenie Bradla a mestského prostredia osvetlenými historickými stavbami používajú úsporné LED reflektory s nižšími nákladmi na spotrebu, samospráva berie tento krok aj ako viditeľnú snahu a gesto ľuďom pre uskromnenie sa v ťažších časoch. Pre bezpečnosť obyvateľov naďalej ponechajú v nočných hodinách zapnuté verejné osvetlenie, ktoré v súčasnosti z ekonomických dôvodov vypínajú viaceré mestá a obce. Na Brezovej tak pristúpili ku kroku, ktorý z hľadiska života občana bude mať čo najmenší dopad, hoci bude v konečnom dôsledku úspora energie menšia.

Foto: Archív KN

Nárast cien energií mesto pociťuje predovšetkým v teple. Už v decembri prešla budova Národného domu Štefánikovho do energeticky úsporného režimu vykurovania. I keď väčšina obyvateľov a objektov je napojená na centrálne mestské vykurovanie využívajúce aj univerzálny zdroj energie – drevnú štiepku, vysoké ceny energií so sebou priniesli pochopiteľne aj nárast záujmu o túto hospodársku komoditu a vyšvihol jej cenu. Oproti elektrine, ktorú má samospráva na rok 2023 zazmluvnenú na prijateľnej cene, teplo v budovách bude stáť dvoj, až trojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.

Samospráva preto má snahu v budúcnosti realizovať v školách a ďalších mestských budovách investičné projekty k postupnej minimalizácii nákladov na energie, predovšetkým zatepľovaním a inštalovaním modernejších a efektívnejších výhrevných aparátov.

Titulka: KN