Brezová pod Bradlom, 23. okt. 2023 | Štefánkova mohyla na Bradle sa v predvečer výročia vzniku Československej republiky opäť rozžiari ohňom slobody.

Mesto Brezová pod Bradlom všetkých srdečne pozýva na zapálenie ohňa pri príležitosti 105. výročia vzniku prvého československého štátu. Na stretnutí v piatok, 27. októbra, priamo na mohyle odznejú o 18.30 hymny SR a ČR a následne príhovory a báseň. O 19. hodine bude zapálený oheň.

Československá republika vznikla 28. októbra 1918. Išlo o historický medzník v dejinách Slovákov, ktorí tak prvýkrát získali vlastný územný celok s jasne stanovenými hranicami.

Vedúcu osobnostnú úlohu zahranično-diplomatického úsilia pre vznik Československa zviedol Milan Rastislav Štefánik, ktorého posledné miesto odpočinku sa symbolicky stalo i miestom spomienky na vznik ČSR. Dôležitou osobnosťou z Brezovej bol rovnako veľvyslavec Štefan Osuský, ktorý sa zúčastnil najdôležitejších rokovaní o budúcom usporiadaní štátov a jeho podpis na Trianonskej mierovej zmluve z júna 1920  spečatil postavenie porazeného Maďarska po 1. svetovej vojne.

Z Brezovej pod Bradlom sa do vojenského zahraničné odboja – československých légií, zapojili na tri desiatky Brezovčanov, ktorí pôsobili v Rusku i Taliansku. Na ich poctu bola z inicialíty OZ Osobnosti pod Bradlom pred piatimi rokmi vysadená pri meste Alej legionárov. Združenie rovnako pozýva všetkých na piatkové stretnutie pri tejto aleji na Staničnej ulici v Brezovej, a to  o 16. hodine.

Titulka a foto: Kopaničiarske noviny.

Zdroj info: Mesto Brezová pod Bradlom, internet.