Ev. kostol v brezovej

Dňa 9. septembra si Slovensko pripomínalo Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V duchu uctenia a spomienky na vyhasnuté ľudské životy sa konala celoslovenská tryzna pod názvom “Nezabudnutí susedia“, do ktorej sa zapojil ECAV v Brezovej pod Bradlom. V miestnom evanjelickom kostole začala spomienka rozozvučaním chrámových zvonov, minútou ticha a následne si prítomní vypočuli príhovory preživšieho a predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Pavla Traubnera a generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

Hlavnou myšlienkou a cieľom tejto spomienky bolo pripomenúť si prenasledovanie a násilné vyvezenie našich židovských spoluobčanov, ktoré väčšinou končilo smrťou, uviedla zborová farárka ECAV v Brezovej pod Bradlom Lívia Lichancová.

V kostole boli vyslovené mená všetkých 70 mien obetí holokaustu z Brezovej a členovia cirkevného zboru s rímskokatolíckym kňazom Mariánom Libičom za nich zapálili sviece. Mená tých, ktorí boli deportovaní z Brezovej pod Bradlom prečítal Matúš Valihora. Zazneli i mená ocenených štátom Izrael „Spravodlivý medzi národmi“ a mená tých, ktorí sú v procese vybavovania.

Nezabudnutí susedia

Čítali sme mená za ktorými boli a sú ľudské príbehy, vzťahy, hodnoty, bolesť a utrpenie. Ďakovali sme za tých, ktorí obetavo pomáhali, prejavovali lásku, spolupatričnosť a dokázali sa postaviť voči zlu a neznášanlivosti. Je výzvou i dnešných dní, aby sme nepozerali na človeka na základe jeho príslušnosti k národu či ku konfesii a ani takéto snahy nepodporovali, dokázali povedať zlu jasné nie a svojim osobným postojom poukázali na dar života ako na vzácny a výnimočný Boží dar.

Spomienka, ktorú po celú dobu sprevádzal hrou na organ Branislav Balca z Myjavského seniorátu ECAV  bola ukončená modlitbami a požehnaním.

Od prijatia Židovského kódexu uplynulo 80 rokov

Dňa 9. septembra 1941 vydala vláda SR nariadenie obmedzujúce základné ľudské práva – osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov definovaných na rasovom a náboženskom základe. Osoby, ktoré spĺňali podľa nariadenia definíciu boli tiež pozbavené hnuteľného a časti nehnuteľného majetku, ktorý podliehal tzv. arizácii, boli verejne označené hviezdou, vylúčené zo škôl a obmedzené v mnohých ďalších aspektoch života.

  • Projekt Kopaničiarske noviny nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.