14. mar. 2022 / Na kopaniciach pokračuje pomoc pre ľudí z Ukrajiny, ktorí kvôli vojne opustili svoje domovy a hľadajú útočisko aj na Slovensku.  V Myjave je už ubytovaných viac ako 60 občanov Ukrajiny. Podľa vyjadrenia hovorcu mesta Mareka Hrina sa v drvivej väčšine jedná o ženy a deti z rôznych častí Ukrajiny, ktorí disponujú len minimálnym osobným majetkom a tak potrebujú pomôcť prakticky so všetkým. Samospráva a pracovníci sociálneho oddelenia momentálne pomáhajú vybaviť potrebné náležitosti pre získanie štatútu odídencov na cudzineckej polícii.  V prípade ubytovania sa do výzvy mesta zapojilo viacero občanov a spoločností, ktoré ponúkli svoje byty a ubytovanie pre utečencov a poskytli aj financie pre nákup vybavenia domácností a osobných vecí.

,,Sociálne oddelenie mesta Myjava okrem spomínaného vybavovania dočasného útočiska aktuálne s pomocou materskej školy a základných škôl na území mesta vybavuje aj zaradenie detí do výchovno-vzdelávacieho procesu‘‘informuje hovorca Marek Hrin.

,,Presne 62 ľudí z Ukrajiny sa stretlo v piatok na Mestskom úrade v Myjave, aby sme im poskytli informácie ohľadne vybavenia Štatútu odídenca, umiestnenia detí do základnej a materskej školy, poskytli im potraviny, oblečenie, ubytovanie.‘‘uvádzajú Sociálne služby Myjava, n.o. Od pondelka 14. marca sa do vzdelávacieho procesu v Myjave zapojilo 15 detí a ďalších 5 detí bude navštevovať materskú školu. Mesto Myjava sa tak snaží všemožne ľudí z Ukrajiny začleniť do verejného, pracovného i školského života. Pre pomoc s ošatením, jedlom a administratívou je kľúčové práve Oddelenie sociálnych služieb.

,,Zamestnanci mesta sú takisto pripravení pomôcť ženám s hľadaním zamestnania, aby mohli začať aspoň trochu normálne fungovať. Niektoré z nich nastúpia do práce už v najbližších dňoch. Z reakcii utečencov cítiť, že sú za poskytnutú pomoc naozaj vďační. Zatiaľ by sme chceli touto cestou aspoň poďakovať všetkým, ktorí nám rôznymi spôsobmi pomáhajú vzniknutú situáciu zvládnuť. Súkromným osobám i firmám, lekárom z myjavskej nemocnice, tlmočníkom, dobrovoľníkom. Patrí vám veľká vďaka!‘‘ – dodáva M. Hrin.

Situácia s príchodom utečencov sa vyvíja a mení, mesto bude naďalej obyvateľov oslovovať prostredníctvom stránky. Na nej aj zverejnilo dôležité informácie o meste v ukrajinčine i slovenčine, ktoré rozdáva vo forme letákov utečencom.

O pomoc sa naďalej snažia i v Brezovej pod Bradlom, kde sú utečenci ubytovaní v Misijnom stredisku ECAV Matejková. Mesto zverejnilo účet (SK14 0900 0000 0000 3722 7866), kde môžu ľudia finančne podporiť utečencov v rámci pomoci v hmotnej núdzi. Zároveň aktívne komunikuje s obyvateľmi, čo konkrétne utečenci v stredisku potrebujú. Okrem pomoci sa novým dočasným obyvateľom v Brezovej venujú aj vytváraním rôznych programov a aktivít, aby najmä deťom vytvorili príjemné prostredie.

Foto: MS ECAV Matejková v Brezovej pod Bradlom

,,V spolupráci s Dobrovoľníckym hasičským zborom a mestom Brezová pod Bradlom sme vytvorili tabuľku pre čo najadresnejšiu pomoc našim hosťom z Ukrajiny. V tabuľke uvádzame aktuálne potreby. V prípade, že máte záujem zabezpečiť niektorú z uvedených vecí, môžete ju po konzultácií s p. Danišom (0908 510 900) doručiť priamo do misijného strediska ECAV Matejková alebo na zberné miesto na hasičskej stanici v utorok a stredu o 17:00-18:00‘‘ – uvádza sa na stránke MS ECAV Matejková.  Na hasičskú stanicu môžu obyvatelia v rovnakom čase prinášať tiež staré i nové autolekárničky, obväzy, termofólie, škrtidlá, gázy, náplaste či dezinfekciu. DPO SR tu organizuje zbierku zdravotníckeho materiálu.

Titulná fotografia: Mesto Myjava

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️