Bošáca, 10. dec. 2023 | Areál materskej školy v Bošáci skrášlili nové stromy. Vďaka grantu Trenčianskeho samosprávneho kraja a iniciatíve obyvateľov s deťmi úspešne zrealizovali vlastný zelený projekt.

Ten spočíval vo vysadení rôznych odrôd stromov a druhov krov. Výsadba sa vďaka optimálnym podmienkam posunula z pôvodného novembrového termínu na 20. október. O vybudovanie prírodnej záhrady sa pričinilo dovedna 20 dobrovoľníkov so 17 deťmi.

,,Okrasné dreviny pre výsadbu zosumarizoval Ing. Július Kráľ a ovocné dreviny nám zabezpečili šikovní ovocinári z neďalekého Moravského Lieskového. Ide o pestovateľov lokálnych odrôd drevín  zo Škôlky Biele Karpaty, kde s vyselektovaním ovocných výpestkov a ich prínosom pre deti radil pán Ján Veselý,“ uviedla učiteľka MŠ v Bošáci Elena Antalová. Okrem známejších stromov ako jablone, hrušky či slivky, pribudla v areáli škôlky i menej rozšírená mišpuľa či mandla, z krov sa jednalo o muchovníky, rakytníky či drieň. Vo vyvýšenom záhone deti vysadili okrasné kvety, zvieraciu diverzitu podporili pozorovacie kŕmidlá a hmyzie domčeky.

,,Okrem nášho pohostenia sa pripravili aj rodičia, ktorí napiekli. Počas výsadby sa tak deti i dospelí mohli ponúknuť a podebatovať spolu. Niektorí si dokonca priniesli i kry, ktorým sme našli miesto v zmiešanom živom plote. Veľká vďaka patrí lesníkovi, pánovi Šestákovi za sadenice hrabu obyčajného, mimoriadne nenáročného a vhodného do živých plotov,‘‘ dodala E. Antalová.

V rámci projektu prebehol i workshop, na ktorom sa mohli deti zoznámiť lepšie s ovocím a zeleninou zo záhrad, pozorovať zvieratá na dvore materskej školy a tiež absolvovali besedu s lesníkom.

Projekt Dvor, zelenaj sa! bol podporený sumou 1 380 eur v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Zdroj a foto: MŠ Bošáca.