5. aug. 2022 / Ešte stále nemajú definitívu, rozhodli sa preto ďalej konať. Nový grafikon na roky 2022/2023 doposiaľ nezohľadňuje požiadavky dotknutých samospráv na kopaniciach, ktoré sa vyjadrili pre zachovanie osobnej vlakovej dopravy na trati č. 121 Nové Mesto n/V – Velká nad Veličkou. Tie sa preto odhodlali ku kroku, ktorý avizovali už po júlovom stretnutí starostov, ich zástupcov a zamestnancov ŽSR. Spoločná písomná žiadosť pre zachovanie osobnej vlakovej dopravy v pohraničnom regióne tak bola najnovšie zvýraznená petíciou. Jej iniciátorom je Dušan Eliáš, starosta obce Vrbovce, ktorá je aktuálnou nevyriešenou situáciou najviac dotknutá. Podľa neho je “odpoveď z ministerstva veľmi diplomatická a nepriniesla žiadne konkrétne riešenie.“

Miestna samospráva je v neistote, že síce okraj republiky, no okrem medzištátneho prepojenia veľmi dôležitý z historického, turistického a medziľudského hľadiska (a rovnako aj pre študujúcich a pracujúcich na Morave) sa môže stať ešte odstrihnutejší.

,,Nakoľko nám doteraz neboli poskytnuté konkrétne informácie ohľadom zachovania vlakovej dopravy medzi Vrbovcami a Myjavou, rozhodli sme sa upozorniť na náš problém prostredníctvom petície. Budeme radi, ak nás svojim podpisom podporíte.‘‘ informuje obec na sociálnej sieti a podotýka, že chce zachovať grafikon dopravy v rovnakej podobe, ako v rokoch 2021/2022. Petíciu je možné podporiť zatiaľ elektronicky, no v nasledujúcom týždni v obci pripravia i podpisové hárky. Dole pod článkom nájdete odkaz na petíciu, kde ju môžete online podporiť.

Ešte predtým nastal mierny posun po zverejnení informácie, že železničné spojenia do Velkej nad Veličkou, ako aj úsek Myjava – Vrbovce, by mala zabezpečiť česká strana. Informovali sme o tom v článku tu:

Písalo sa doposiaľ o dvoch vlakoch do Hodonína, odvtedy však žiadne konkrétnejšie riešenie ešte predstavené nebolo a to je i dôvod, prečo vznikla petícia.

Svoj kladný postoj k zachovaniu spojov železničného úseku vyjadrilo aj mesto Myjava, ktoré by skôr namiesto obmedzovania uvítalo prepracovanejší program integrovanej dopravy, ktorý by zohľadňoval lepšie potreby obyvateľov regiónu. Kopanice však nie sú jediné, kde majú výhrady k novému návrhu grafikonu. Podobný problém riešia napríklad aj v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ vyrážajú vlaky na kopaničiarsku železničná trať. Na facebookovej stránke mesta sa objavil príspevok s odkazom na petíciu, ktorou mesto navrhuje zmenu nového grafikonu, pretože v ňom sa ruší zastavovanie väčšiny diaľkových vlakov osobnej dopravy v žel. stanici Nové Mesto nad Váhom, na trati č. 120, trasa Bratislava – Žilina – Košice a späť. Takmer tri desiatky vlakových spojení podľa vyjadrenia novomestskej radnice nemajú plánovanú zastávku ani v Novom Meste n/V, ani v Piešťanoch, či Leopoldove a do vzdialenejších miest by sa občania z týchto staníc a ich spádových oblastí nedostali priamym spojením, čo by mohlo byť podstatné aj pre obyvateľov kopaníc, keďže Nové Mesto n/V je vlakovou spojnicou s ostatnými regiónmi Slovenska.

CHCEM PODPÍSAŤ PETÍCIU “Zachovanie os. vlakovej dopravy Myjava-Vrbovce

Titulná fotografia: Retro expres na stanici v Myjave, J. Čúzy / FB Myjavská štreka

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY