Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Myjava, Vás pozývajú na tretí adventný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 11. 12. 2022 o 17.00 h v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. O hudobný zážitok sa postarajú členovia speváckeho zboru Cantilena zo Senice s dirigentom Jozefom Chabroňom. Zbor má vyše 50-ročnú tradíciu, pričom sa pod vedením v poradí druhého dirigenta, PhDr. Jozefa Potočára, zaradil medzi popredné amatérske telesá na Slovensku.

Cantilena počas svojej existencie uskutočnila stovky rôznych podujatí a koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Doteraz koncertovala na festivaloch, súťažiach a samostatných recipročných vystúpeniach v 16 krajinách Európy a na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Ankare – Turecku. Poslaním zboru je šírenie zborového umenia na súťažiach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí, realizácia vianočných koncertov a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu v Senici, Šaštíne a Skalici. Zbor čerpá repertoár predovšetkým zo slovenskej národnej tvorby a z vrcholných diel svetovej kultúry. Vo svojom repertoári zahŕňa tvorbu autorov všetkých období od polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia. Kmeňový repertoár zboru tvorí približne 200 skladieb a upravených ľudových piesní.

Zdroj informácií: TS Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Titulka: Facebook Cantilena