V Kasárni Trenčianskeho hradu ocenili v pondelok 23. mája lekárov, sestry a ďalších špecialistov z oblasti zdravotníctva za zodpovedný prístup k pacientom a práci, k výzvam, ktoré v uplynulom roku priniesla vakcinácia a za postoj k inovatívnym riešeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Trenčiansky samosprávny kraj chcel formou ocenení poďakovať zdravotníkom a prejaviť uznanie za ich náročnú prácu.

Odborná porota posudzovala 33 doručených nominácií. Ocenenia si prevzalo dvanásť jednotlivcov a tri kolektívy v piatich kategóriách (lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník, manažér v zdravotníctve a kolektív).

„Rok 2021 bol veľmi ťažkým rokom, no ktorý rok nie je pre zdravotníkov ťažký? Ste odhodlaní ľudia, plní sily a energie pomáhať na profesionálnej úrovni, a za to vám úprimne ďakujem,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška prítomným hosťom.

Osobité ocenenie bolo udelené im memoriam pre riaditeľa myjavskej nemocnice Henricha Gašparíka za mimoriadny prínos pri rozvoji Nemocnice s poliklinikou Myjava, za obetavosť, ľudskosť a oddanosť lekárskemu povolaniu, ktoré vykonával aj ako vedúci gynekologickej ambulancie a lekár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Poďakovanie si odniesli aj zástupcovia považskobystrickej a bojnickej nemocnice za súčinnosť pri zriadení a prevádzke veľkokapacitných krajských očkovacích centier v Trenčíne a Prievidzi.  Udeľovanie cien sa konalo po druhýkrát v histórii a župa s ním plánuje pokračovať aj po ďalšie roky.

Zdroj informácií a titulná foto: www.tsk.sk

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️