Brezová pod Bradlom, 26. apr. 2024 | Folklórny súbor z Brezovej pod Bradlom oživil tradíciu ručného stavania mája. Máje – ozdobené, vysoké stromy, boli už v antike symbolom ochrany pred zlými silami a chorobami.

Na Slovensku stavali máje mládenci zväčša v noci 30. apríla, výdajachtivým dievčatám pred domy. Boli prejavom krásy, nevinnosti a lásky. Magické stromy rovnako interpretovali návrat jari, s tým spojeným rastom v prírode a plodnosťou. Avšak aj vzhľad a výzdoba súviseli so statusom ženy a náklonnosťou k nej. Ľudia máje oslavovali rôznymi obradnými piesňami a tancom. Časom sa od tradície neverejných stavaní upustilo, pokračovateľmi sa však stali máje ako reprezentačné centrálne symboly obce, aké vidíme na námestiach dnes.

Videoreportáž: