Ľudia vyhadzujú naozaj všeličo. Pri triedení odpadu v zberných dvoroch sa často stáva, že zamestnanci nájdu v odpadkoch niečo, čo medzi triedený odpad určite nepatrí.

,,Niekedy sú to mŕtve zvieratá, inokedy zase peňaženka, ktorú sa vždy snažíme vrátiť majiteľovi‘‘, píše mesto Stará Turá na sociálnej sieti. Teraz však v staroturianskom zbernom dvore našli pri lisovaní niečo, s čím sa tak často do kontaktu nedostávajú.

,,Tentokrát sa v kontajneroch na kov objavili náboje, ktoré na seba upozornili pri lisovaní. Triedený odpad ako plasty, kovy, papier a sklo z kontajnerov sa ručne dotrieďujú na zbernom dvore. Dôrazne žiadame všetkých občanov, aby za žiadnych okolností nevyhadzovali do kovového ani do hociktorého iného kontajneru odpad, ktorý môže ohrozovať ako zamestnancov pri manipulácii, triedení a lisovaní odpadu, tak i širokú verejnosť.‘‘

Počin človeka, ktorý vyhodil náboje do smetí by sa dal nazvať ako bezohľadný, nezodpovedný, alebo tu mohla zohrať úlohu nevedomosť. V každom prípade je však také jednanie nebezpečné a existuje aj legálna cesta, ako sa nepotrebnej munície či zbraní zbaviť. Ide napr. o zbraňovú amnestiu, ktorú vyhlasuje Policajný zbor SR. Počas nej môžu ľudia beztrestne na ktorýkoľvek útvar PZ priniesť nechcený arzenál. Posledná, štvrtá takáto amnestia bola ukončená 30. apríla 2021 a občania SR v nej od novembra 2020 odovzdali viac ako 1600 nelegálne držaných zbraní a vyše 53 tisíc kusov streliva.

Titulná foto: FB Mesto Stará Turá

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️