Tenis má v Starej Turej už peknú históriu a dlhoročnú tradíciu. Tenisový oddiel tu fungoval už od roku 1958. Hoci v sedemdesiatych rokoch po premenení tenisových kurtov na futbalové ihrisko  jeho činnosť ustala, po vybudovaní nového zázemia opäť vzrástla.

NIEČO O KLUBE

Od roku 1987 do 2003 dokonca tenisový klub pôsobil v okresnej tenisovej súťaži dospelých v kategórii zmiešaných družstiev. Od toho času sa v Starej Turej hrá rekreačne a pozornosť sa sústreďuje na tréning detí. Klub momentálne pôsobí od r. 2018 po názvom TK Oskoruša Stará Turá. Tomáš Malek v ňom pôsobí ako tréner podpredseda klubu 5 rokov:

V klube pôsobíme 3 tréneri, Miroslav Pšenica a ja sa venujeme deťom a Marek Hulman trénuje dospelých. V klube je 43 detí, 7 dospelých, z toho jedna aktívna hráčka, ktorá sa zúčastňuje turnajov na Slovensku a v Čechách. Momentálne hosťuje v 2. lige žien za TK Veľké Kostoľany, kde hráva za ich družstvo. U nás družstvo nemôžeme postaviť, keďže je sama.

Klub ponúka prenájom kurtov aj pomoc trénerov pre dospelých a pre deti organizuje všestranne zamerané športovo-tenisové a  tenisové tábory. Deti sa zúčastňujú zatiaľ klubových turnajov. Pre riadne zaradenie do pravidelnej tenisovej súťaže nie sú konkurencieschopné, keďže trénujú spravidla dva krát do týždňa pre obmedzené časové a trénerské kapacity.

Ja trénujem 40 detí a pán Pšenica 3 deti. On už je dôchodca po 70-tke, takže aby ste chápali. Moja vyťaženosť je enormná na ten počet detí a bohužiaľ už viacero nových detí som musel aj odmietnuť. Je mi to ľúto, ale zháňam nového trénera, len je to ťažké.

SPRAVILI SI VLASTNÉ TURNAJE

To že TK Oskoruša nepôsobí v oblastnej súťaži nevadí. Trénerovi Malekovi minulý rok napadlo urobiť vlastnú ligu, respektíve sériu turnajov v rámci klubu. V roku 2021 v nej súťažilo 43 detí.

Minulý rok to bola séria 4 turnajov, tento rok iba tri turnaje. Teda v mesiacoch jún, júl, august a september vždy po jednom. Tento rok v júli sme neorganizovali, lebo viacerí vtedy chodia na dovolenky a bola by nízka účasť detí. Deti sú rozdelené do 9 skupín podľa veku a tenisových schopností. Deti mi postupne počas tých 5 rokoch môjho pôsobenia v klube pribúdali, teda aj keď sú niektorí rovnako starí, nemôžu byť spolu v skupine s rovesníkmi, lebo trénujú menej rokov.

Konečné výsledky v jednotlivých skupinách a víťazi

Jeden turnaj trvá 3 dni a hrá sa na štyroch kurtoch. Deti z turnajov získavajú body do rebríčkov svojich skupín a na konci sezóny sa vyhodnotí najlepší z nich. Ročník 2021 bol už druhý rok podporený Nadáciou Život zo Starej Turej, v rámci programu malých komunitných grantov.

POMOC PRE CHLAPCA

Z tejto vzájomnej podpory vzišlo aj mimoriadne šľachetné gesto.  Štartovné a dobrovoľný príspevok z 5. ročníka Oskoruša Cup 2021 v sume 350 € bol venovaný chlapcovi s detským autizmom zo Starej Turej .

Je to myslím pekné prepojenie vzájomnej pomoci. Je to prvýkrát a určite v tom budeme pokračovať do budúcna – dodal tréner Tomáš Malek.

Chceme sa poďakovať Nadácii Život, všetkým sponzorom, priateľom tenisu, rodičom a starým rodičom za to, že podporujú deti, ktoré baví pohyb a milujú tenis. Štartovné a dobrovoľný príspevok v sume 350€ bol venovaný 10-ročnému chlapcovi zo Starej Turej, Tadeášovi Konečnému, ktorému je diagnostikovaný detský autizmus – píše sa v článku na webstránke TK Oskoruša.

ČO JE NADÁCIA ŽIVOT?

Je to nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života ľudí v Starej Turej a blízkom okolí a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých.

Zdroj fotografií: Facebook TK Oskoruša Stará Turá a www.tkoskorusa.sk

PÁČI SA VÁM, ČO KOPANIČIARSKE NOVINY TVORIA?

Naša tvorba závisí aj od Vašej podpory, ktorú môžete vyjadriť finančným darom prostredníctvom Paypalu kliknutím tu: www.paypal.com/paypalme/kopaniciarskenoviny, alebo cez bankový prevod: IBAN – SK10 6500 0000 0000 9655 3004, Meno – Kopaničiarske noviny.

Príspevky budú použité na ďalší rozvoj novín a zlepšenie ich kvality. Ďakujeme!