Myjava, 28. jún 2023 | V dňoch 26. – 28. mája 2023, sa v Dlhom Klčove na východnom Slovensku, uskutočnila celoštátna postupová súťaž a prehliadka tanečníkov sólistov v ľudovom tanci, Šaffova ostroha 2023. Zúčastňujú sa jej najlepší folklórni tanečníci a výhercovia krajských kôl.

V súťaži sa celkovo predstavilo 46 tanečníkov z celého Slovenska, ktorí bol rozdelení do piatich kategórií . Ich výkony hodnotila štvročlenná porota, v ktorej mala svoje miesto aj tanečná pedagogička a choreografka, umelecká vedúca DFS Kopaničiarik z Myjavy, Lenka Šútorová-Konečná.

Výborné výsledky v detskej kategórii C, dosiahli Alex Mosný a Alžbeta Konečná s tancami sotyš, verbunk a uklekaný, Samuel Kriško a Ema Siváková za hrozenú, verbunk a čardáš. Obe dvojice získali za tance z myjavských kopaníc strieborné pásmo.

V kategórii D uspel Ondrej Bugarovič a Aneta Pekárová. Za starobapskú a slovenčinu si vyslúžili ďalšie strieborné pásmo pre myjavský folklór. Mimoriadny úspech dosiahli Šimon Orgoník a Kristína Konečná. Okrem zlatého pásma za starobapskú a slovenčinu z Myjavy, bola dvojici udelená špeciálna cena za presvedčivý interpretačný prejav.

V kategórii A s tancom podľa nositeľov ľudových tradícií, získali Jozef Marko a Lucia Kováčová z FS Brezová za verbunk, starobabskú a uklakovaný z Turej Lúky, zlaté pásmo.

Šaffova ostroha sa koná každoročne v rodisku Juraja Šaffu z Dlhom Klčove. Poslaním celoštátnej súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov vyhľadávať a poznávať tradičný tanečný materiál, ako aj osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitostí a inšpirovať tiež interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Titulka a fotografie: Šaffova ostroha 2023. Informácie: Národné osvetové centrum.