Stará Turá, 16. nov. 2023 | Dňa 31. októbra 2023 zomrel vo veku 98 rokov posledný člen partizánskeho oddielu Hurban a priamy účastník bojov v podjavorinskom regióne počas Slovenského národného povstania, Samuel Baran.

Do povstania sa pripojil ešte ako 20-ročný mladík. Pomáhal pri diverzných akciách v okolí Poriadia a Starej Turej. Aktívne sa zúčastnil prepadu nemeckej posádky v staroturanskej meštianskej škole v noci z 12. na 13. októbra 1944. Po stiahnutí sa na hrebeň Bielych Karpát bol pri tom, keď nadránom zabili veliteľa II . československej partizánskej brigády, Iľja Danilovič Dibrovu. Práve vďaka spomienke lekára Uhrovho oddielu Bedřicha Placáka, ktorý na mieste konštatoval Dibrovovu smrť a neskôr i niekoľkým článkom s priamymi svedectvami z dôb vojny, si história bude S. Barana lepšie pamätať.

Samotného veliteľa, Miloša Uhra, opisoval ako odvážneho a spravodlivého chlapa, no stal sa rovnako svedkom aj jeho smrti, a to v neľútostnom Cetunskom boji vo februári 1945. Po tomto strete prečkal zimu a do konca vojny pomáhal s informačnou činnosťou o presunoch nemeckých jednotiek v kopaničiarkom kraji.

V roku 2020 navštívil s náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom Starú Turú, aby deťom porozprával svoje príbehy priamo v budove “meštianky“, ktorá dnes slúži ako Základná umelecká škola. Naposledy žil v Bratislave, kde tiež pôsobil ako člen miestnej ZO Slovenskéhu zväzu protifašistických bojovníkov. S. Baran bol posledným priamym svedkom týchto významných udalostí a pamätníkom jednej z najdôležitejších súčastí podjavorinskej i celoslovenskej histórie. Česť jeho pamiatke.

Titulka: Ozbrojené sily SR.