Myjava, 21. okt. 2023 | Múzeum SNR v Myjave v spolupráci s Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre vás pozýva na otvorenie výstavy Ľudovít Štúr, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2023 o 16:30 h v priestoroch Múzea SNR v Myjave.

Autor výstavy, profesor Peter Ondruš, na desiatich rollupových paneloch predstavuje komplexný pohľad na osobnosť Ľudovíta Štúra ako kodifikátora slovenského jazyka, básnika, novinára, vedca či politika. „Štúr analyzoval mnoho oblasti života spoločnosti a predkladal návrhy na ich zlepšenie. Veľa miesta venoval otázkam školstva, postaveniu pospolitého ľudu, zrušeniu poddanských povinností, vytváraniu podmienok pre rozvoj remesiel a priemyslu, presadzovaniu myšlienok národnej a občianskej rovnoprávnosti. Sformuloval národnopolitický program emancipácie Slovákov a modernizácie spoločnosti s názvom Naše nádeje a žiadosti.

Hosťom vernisáže bude Sylvia Hrdlovičová zo SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre, ktorá sa spolu s Pavlom Komorom zo SNM-Historického múzea podieľala na vzniku výstavy.  

Pre školské návštevy má múzeum v Myjave pripravený vzdelávací program s názvom Ja som Štúr. Výstava potrvá do 7. januára  2024.

Titulka: zdroj internet, v graf. úprave redakcie K. N.

Info: P. Trúsik – SNM-Múzeum SNR v Myjave.