Stará Turá, 25. sept. 2023 | Mesto Stará Turá pozýva svojich občanov na verejné diskusie v mestskom úrade. Na  dvoch stretnutiach s primátorom a poslancami sa bude hovoriť o ekológii.

Témou prvého stretnutia bude priemyselná skládka v lokalite Drahý vrch. Skládku využíval na ukladanie odpadu miestny priemyselný závod od 50. rokov a pre obsah galvanických kalov – ťažkých kovov a polokovov predstavovala roky enviromentálne riziko. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom eurofondov investuje do jej likvidácie 5,62 mil. eur. S pripravovaním lokality na odťaženie osemtisíc kubíkov komtaminovanej zeminy by sa malo začať v septembri. Na verejnom stretnutí sa občania dozvedia viac o problematike územia a jeho riešení prostredníctvom prezentácie projektu geologickej úlohy. Priestor bude aj na otázky od občanov. Stretnutie sa uskutoční v stredu 27. septembra o 16. hodine na mestskom úrade.

Druhé, participatívne stretnutie, sa bude týkať okolia nového dopravného ihriska a Mierovej ulici, ktoré samospráva otvorila 16. septembra. Pôjde o navrhovanie zelene v okolí ihriska, čiže dokončovacie práce. Cieľom samosprávy je vtiahnuť občanov k samotému dotvoreniu ich vlastného životého priestoru. Stretnutie sa uskutoční opäť v stredu na rovnakom mieste o 17. hodine.

Titulka: Google maps.