Mestská knižnica Kristíny Royovej v staroturanskom  Dome kultúry Javorina prešla v roku 2021 rozsiahlou rekonštrukciou. Modernizácia  priestorov knižnice sa uskutočnila vďaka projektu Knižnica so srdcom, ktorý bol podporený z Fondu na podporu umenia. Celkový rozpočet na práce predstavoval sumu 100 tisíc eur, z toho 65 tisíc získala knižnica práve z FPU. Vzhľadom na pokračujúci priebeh rekonštrukcie nie sú konečné náklady presne vyčíslené.

‘‘Celkovou modernizáciou chceme zatraktívniť priestor knižnice, skvalitniť poskytované služby, aby knižnica oslovila širokú verejnosť. Aby najmä deti a mládež nezabúdali, že kniha by mala byť súčasťou života každého z nás‘‘ – priblížila účel projektu Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina.‘‘

Priestory knižnice pred dokončovacími prácami a presťahovaním zväzkov, zdroj: DK Javorina

Hlavným cieľom bolo rozšírenie priestoru, keďže knižnica mala dlhodobé problémy s nedostatočnou kapacitou regálov.

‘‘V rámci možnosti sme knižnicu zväčšili o priestor chodby a zmení sa celkový vzhľad knižnice a uloženie regálov, vďaka čomu bude do miestnosti prúdiť viac prirodzeného svetla. Okrem stavebných prác, ako odstránenie priečky sa realizovali elektroinštalačné práce, maľovanie, položenie novej podlahy.‘‘

Rekonštrukcii predchádzala náročná práca spojená s presťahovaním zhruba 27 tisíc zväzkov kníh do náhradných priestorov, ktoré zabezpečili aj počas prác bežný režim a možnosť zapožičiavania kníh pre verejnosť.  

Zdroj: FB Dom kultúry Javorina

V súčasnosti sú už stavebné, maliarske, elektrikárske a podlahárske práce ukončené. Ďalším krokom bude opäť premiestniť a uložiť všetky zväzky do vynovených priestorov. ‘‘Už v najbližších dňoch sa musíme naplno venovať príprave priestoru a sťahovaniu. Z toho dôvodu je knižnica od pondelka 15. novembra zatvorená‘‘  – objavilo sa na facebookovej stránke DK Javorina. Novinkou v knižnici bude tiež spustenie online výpožičky kníh.

Podľa Evy Adámkovej budú nové priestory sprístupnené pre čitateľov na začiatku roka 2022.

‘‘Otvorenie knižnice bude asi v januári, keďže ešte sa v knižnici intenzívne pracuje a kolegyne z knižnice pracujú na logistike usporiadania kníh.‘‘