Vaďovce, 17. mar. 2024 | Organový pozitív vo vaďovskom rímskokatolíckom kostole svätého Michala archanjela sa uchádza o cenu Fénix – kultúrna pamiatka roka.

Ide o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi. Medzi ceny Fénix patrí aj Cena Nadácie SPP, o udelení ktorej rozhoduje verejnosť svojím hlasovaním, ako o najkrajšej národnej kultúrnej pamiatke, obnovenej v rokoch 2022 a 2023.

Kopaničiarsky kraj má v prebiehajúcom ročníku svoje želiezko v ohni. Ide o organ vo Vaďovciach, ktorý v prvej štvrtine 18. storočia  s vysokou pravdepodobnosťou vytvoril uznávaný organár-majster Martin Zorkovský. 300-ročný nástroj so šesťregistrovým pozitívom bol do  kostola do Vaďoviec premiestnený z iného, nakoľko kostol v roku 1767 vyhorel a organ sa stal súčasťou jeho nového vybavenia. Nejestvuje priamy dôkaz o zbudovaní majstrom Zorkovským, no podľa zachovaných nástrojov z jeho dielne, ich podobnému precíznemu spracovaniu  a predovšetkým krásnemu zvuku, tomu všetko nasvedčuje.

Architektonické riešenie organovej skrine je skutočným unikátom. Jej jedinečnosť  spočíva v uložení spojovacích polí píšťal. Nástroj má len dve samostatne stojace píšťaly v spojovacích poliach prospektu, ako jediný na Slovensku. Posledná oprava organa bola vykonaná ešte v čase prvej ČSR a tak vo Vaďovciach začali s jeho komplexnou obnovou s cieľom zachovať a sfunkčniť tento významný nástroj. Reštaurátorské práce boli ukončené v roku 2023 a organ bol slávnostne posvätený a predstavený verejnosti pri príležitosti 600. výročia výstavby kostola. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie uskutočnili  Jana  Karpjaková-Balážiková a Ján Valovič, ktorí spolu s Janou Blaško-Križanovou práce úspešne zrealizovali. Plne obnovená bola nástrojová časť, drevená organová skriňa bola očistená, zbavená druhodných náterov, spevnená a ošetrená. Boli doplnené chýbajúce časti a uskutočnená povrchová úprava do pôvodnej farebnosti.

Hlasovať môžete v odkaze v spodnej časti článku.

Video; 600-ročnica kostola vo Vaďovciach a posvätenie organa:

Hlasovanie je spustené od 13. marca, každý hlasujúci môže hlasovať maximálne jeden krát denne z jedného telefónneho čísla slovenského mobilného operátora, a to do 2. apríla 2024, vrátane. Hlasujúci sú svojím zapojením do súťaže automaticky zaradení do žrebovania o prvú cenu v podobe pobytu pre dve osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne v hodnote 400 eur a o 19 balíčkov prekvapení v hodnote do 40 eur.