Prašník, 12. jan 2024 | Geopark Malé Karpaty pozýva malých i veľkých na svoje zážitkové aktivity a prehliadku novej expozície skamenelín v Prašníku.

Územie obce Prašník je jednou z najznámejších geologických lokalít v Malých Karpatoch s početnými nálezmi rastlín, ulitníkov a ďalších živočíchov, ktorých časti a tvary sa v priebehu stoviek miliónov rokov vekom a tlakom premenili na fosílie.

Geopark Malé Karpaty je územná iniciatíva Neziskovej organizácie Barbora. Jej cieľom je rozvoj cestovného ruchu, ochrana prírody a organizovanie rôznych podujatí a zážitkovej geoturistiky s cieľom prebudiť u ľudí záujem o región a jeho živé i neživé prírodné jedinečnosti.

Jedným z úspešných minuloročných spoluprác obce Prašník s Geoparkom Malé Karpaty sa stal nový náučný chodník Pustá Ves – Klenová, ktorý turistom ponúka pohľady do krajiny s mimoriadne bohatou geodiverzitou a krasovými javmi.

Reportáž z otvorenia náučného chodníka:

V decembri Geopark slávnostne otvoril na obecnom úrade v Prašníku náučnú expozíciu Príbeh hornín a skamenelín. Súčasťou zaujímavej výstavy nálezov i je geologická knižnica, kniha Zeme.

Z otvorenia expozície v OcÚ Prašník. Foto: Geopark Maleé Karpaty.

Ďalšie aktivity ponúka Geopark Malé Karpaty práve v novovybudovanom zázemí s expozíciou v Prašníku aj počas najbližšieho štvrťroka. Nadšenci pre geológiu, skameneliny, históriu prírody a rovnako deti, by si ich nemali nechať ujsť. Objavte v prítomnosti skúseného geológa ďalšie zaujímavosti a fascinujúce príbehy prehistorických pokladov Zeme.

Program Geoparku v Prašníku.

Titulka: Geopark Malé Karpaty.

Info: Obec Prašník, Geopark Malé Karpaty.